Комисија за избор и именовање

Рад комисије одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 57.

(1) Комисија за избор и именовање има девет чланова: предсједника, замјеника предсједника и седам чланова, који се бирају из реда народних посланика у Народној скупштини.

(2) Листу кандидата за избор предсједника и чланова Комисије за избор и имено-вање подноси предсједавајући прве сједнице Народне скупштине, на основу претходног договора са предсједницима клубова посланика и посланичких група.

(3) Предсједник Комисије за избор и именовање бира се из реда политичке пар-тије која је добила највећи број посланичких мјеста у Народној скупштини.

 

Члан 58.

(1) Комисија за избор и именовање:

 • подноси извјештај Народној скупштини са приједлогом за потврду мандата на основу акта органа за спровођење избора,
 • подноси извјештај којим се констатује престанак мандата на основу право-снажног акта органа за спровођење избора,
 • разматра питања примјене и ускраћивања имунитета народних посланика у случајевима утврђеним Уставом и законом,
 • разматра и друга питања у вези са мандатно-имунитетским правима народ-них посланика,
 • утврђује приједлоге за избор, именовање и разрјешење из надлежности На-родне скупштине, осим приједлога које утврђују други органи одређени Уставом, законом и овим пословником,
 • утврђује приједлог за избор предсједника, замјеника предсједника и чланове радног тијела водећи рачуна о родној равноправности,
 • сарађује са одговарајућим органима и организацијама у рјешавању кадров-ске политике у Републици, и
 • обезбјеђује демократско предлагање и утврђивање кандидата за носиоце функција које Комисија предлаже а бира или именује Народна скупштина.

(2) Извјештај који се односи на питања у вези са мандатно-имунитетским правима народних посланика подноси се прије утврђивања дневног реда, осим на првој сједници Народне скупштине.

 

Чланови комисије:

 • Илија Таминџија, предсједник
 • Вукота Говедарица, замјеник предсједника
 • Игор Жунић, члан
 • Ранка Перић-Ромић, члан
 • Милан Петровић, члан
 • Игор Црнадак, члан
 • Срђан Тодоровић, члан
 • Споменка Стевановић, члан
 • Ненад Стевандић, члан

Контакт:

 • Телефон: 051/338-135
 • Факс: 051/301-087
 • Секретар комисије: Мирјана Регода