Клуб посланика ПДП Министарству за избјеглице и расељена лица, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика  ПДП поставио је између двије сједнице 18. новембра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

               Да ли пензионери из РС са пребивалиштем у Федерацији БиХ имају право да остварују право на здравствену заштиту у РС?

               Какве су могућности да грађани повратници српске националности у Федерацији БиХ, који имају пребивалиште у општинама и градовима Федерације БиХ, остварују здравствену заштиту у здравственим установама РС?

ОДГОВОР:

Број: 18.02-011-397/15

Датум: 27.11.2015. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика ПДП поставио је између двије сједнице 18. новембра 2015. године, слиједеће посланичко питање:

“Да ли пензионери из РС са пребивалиштем у Федерацији БиХ имају право да остварују право на здравствену заштиту у РС?

Какве су могућности да грађани повратници српске националности у Федерацији БиХ, који имају пребивалиште у општинама и градовима Федерације БиХ, остварују здравствену заштиту у здравственим установама РС?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

Пензионери из РС са пребивалиштем у Федерацији БиХ, имају право на здравствену заштиту у РС, на основу члана 2. потписаног Споразума о начину и поступку коришћења здравствене заштите осигураних лица на територији Босне и Херцеговине, ван територије ентитета, односно Дистрикта Брчко коме осигурана лица припадају („Службени гласник Републике Српске“, број: 9/02), између Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Владе Брчко Дистрикта и Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине.

Истим чланом Споразума грађани повратници српске националности у Федерацији БиХ, који имају пребивалиште у општинама и градовима Федерације БиХ, имају право на остваривање здравствене заштите у здравственим установама РС.

                                                                                                                                                                                        

С поштовањем,

                                                                                                                       М И Н И С Т А Р 

                                                                                                                          Давор Чордаш

 

 

18.11.2015
Сазив: 
9