Клуб посланика ПДП Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 27. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

                Према Закону о измјенама Закона о оружју и муницији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 18/17) рок за издавање оружаних листова истекао је 30.06.2017. године.

                Према расположивим информацијама неиспуњавањем законске обавезе и непокретањем поступака за наплату законом предвиђених казни, Буџет Републике Српске је оштећен за износ од преко 11.000.000,00 КМ.

Да ли је надлежно тужилаштво покренуло поступак за утврђивање кривичне одговорности против одговорних лица због очигледног постојања обиљежја кривичног дјела из члана 315. став 4. Кривичног законика Републике Српске?

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052- 1749/18

Датум: 16.07.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                    Предмет:  Одговор на посланичко питање

                    Клуб посланика ПДП, поставио је на наставку Двадесет треће сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржане дана 27. и 28. фебруара и 01.марта 2018. године,  сљедеће посланичко питање:

                    „Према Закону о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији ( Службени гласник Републике Српске“, број 18/17) рок за издавање листова истекао је 30.06.2017.године.

Према расположивим информацијама неиспуњавањем законске обавезе и непокретањем поступака за наплату законом предвиђених казни, буџет Републике Српске је оштећен за износ од преко 11.000.000,00КМ.

Да ли је надлежно тужилаштво покренуло поступак за утврђивање кривичне одговорности против одговорних лица због очигледног постојања обиљежја кривичног дјела из члана 315.став 4. Кривичног законика Републике Српске?“

                    У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

                    Министарство правде Републике Српске је наведено посланичко питање упутило Окружним јавним  тужилаштвима , а која су доставила сљедећи одговор:  

                    Увидом у изјашњења Окружних  јавних тужилаштва Републике Српске, констатујемо да није покренут нити један поступак  због почињеног кривичног дјела Злоупотребе службеног положаја или овлаштења из члана 315.став 4. Кривичног законика Републике Српске.

                   

                                                                                                                                     М И Н И С Т А Р

Достављено:

  • Наслову                                                                                                Антон Касиповић           
  • Архива

 

Предмет обрадила Неда Благојевић

Сагласан помоћник министра Слободан Зец

27.02.2018

Име посланика:

Сазив: 
9