Клуб посланика СДС Влади Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС поставио је између двије сједнице 18. марта 2022. године

 

 

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

 

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

            У одговору на посланичко питање, број: 17.05-012-1911/21 од 19. 11. 2021. године, доставили сте податке о страним донаторима из Регистра донација Републике Српске од 2019. године до дана постављања посланичког питања. Овим путем тражимо податке из Регистра донација Републике Српске  од 2019. године до дана достављања одговора о домаћим донаторима, износу донација, јединицама локалне самоуправе у коју је донација дата и намјени утрошка донаторских средстава.

 

 

 

 

 

 

ОДГОВОР:

Број: 17.05-012-620/22

Датум: 11.04.2022. године 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

н/р генералног секретара

 

 

                 ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Клуб посланика СДС је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске,     18. марта 2022. године, поставиo је сљедећe посланичко питање:

 

„Овим путем тражимо да нам доставите податке из Регистра донација Републике Српске од 2019. године до дана достављања одговора о домаћим данаторима, износу донација, јединицама локалне самоуправе у коју је донација дата и намјени утрошка донаторских средстава.“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске  (“Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чл. 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 66/20) дајемо сљедећи

 

 

О Д Г О В О Р

 

            Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу води Регистар донација у складу са Законом о донацијама Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ бр. 96/05) којим је уређено услов и кориштење донација а које се искључиво тичу донација из иностранства.  

                                                          

 С поштовањем,

                                                                                                                                             МИНИСТАР

                                                                                                                         

                                                                                                                          Златан Клокић

   

Достављено:                                                                                                   

2 x Наслову,

1 x а/а.                                                                                                                                                                                    

 

18.03.2022

Име посланика:

Сазив: 
10