Клуб посланика СДС Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници одржаној 30. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                Тражимо да нам доставите податак о укупним пореским обавезама Фабрике цијеви „УНИС“ а.д. Дервента на дан 31.12.2018. године, са подацима о статусу тих обавеза, уколико постоје (закључени репрограм(и) тих обавеза са податком о редовности уплата по репрограму, блокади рачуна од стране Пореске управе уколико је блокада на снази или је била на снази у одређеном временском периоду од приватизације до 31.12.2018. године, судски спорови покренути у циљу наплате тих обавеза уколико су покренути и друге податке који се односе на неизмирене пореске обавезе овог субјекта уколико их има).

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-322-1/19

Датум: 01.03.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници  Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање:

Тражимо да нам доставите податак о укупним пореским обавезама Фабрике цијеви „Унис“ а.д. Дервента на дан 31.12.2018. године, са подацима о статусу тих обавеза, уколико постоје (закључени репрогам(и) тих обавеза са податком о редовности уплата по репрограму, блокади рачуна од стране Пореске управе уколико је блокада на снази или је била на снази у одређеном временском периоду од приватизације до 31.12.2018. године, судски спорови покренути у циљу наплате тих обавеза уколико су покренути и друге податке који се односе на неизмирене пореске обавезе овог субјекта уколико их има)

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Постављено питање је из надлежности Пореске управе Републике Српске од које смо добили сљедећи одговор:

„Рјешењем Окружног привредног суда у Добоју број 60 0 Ст 024120 16 Ст од 28.04.2017. године прихваћен је План финансијског и оперативног реструктурирања дужника АД „УНИС- фабрика цијеви“, Дервента. Наведеним Планом реструктуриран је и дуг према Пореској управи РС у висини од 13.455.997,03 КМ (главни дуг 9.327.292,25 КМ и камате 4.128.704,78 КМ). С обзиром да реструктурирање предузећа није прекинуто, није извршена блокада рачуна на основу наведеног дуга.

Дуг по рјешењима принудне наплате на дан 31.12.2018. године по основу новонасталих обавеза износио је 1.086.971,99 КМ. Ради наплате наведеног дуга покренуто је 13 поступака принудне наплате и сви рачуни пореског обвезника су у сталној блокади.“.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

 

30.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10