Klub poslanika SDS Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS postavio je na Drugoj sjednici održanoj 30. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                Tražimo da nam dostavite podatak o ukupnim poreskim obavezama Fabrike cijevi „UNIS“ a.d. Derventa na dan 31.12.2018. godine, sa podacima o statusu tih obaveza, ukoliko postoje (zaključeni reprogram(i) tih obaveza sa podatkom o redovnosti uplata po reprogramu, blokadi računa od strane Poreske uprave ukoliko je blokada na snazi ili je bila na snazi u određenom vremenskom periodu od privatizacije do 31.12.2018. godine, sudski sporovi pokrenuti u cilju naplate tih obaveza ukoliko su pokrenuti i druge podatke koji se odnose na neizmirene poreske obaveze ovog subjekta ukoliko ih ima).

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-322-1/19

Datum: 01.03.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika SDS postavio je na Drugoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

Tražimo da nam dostavite podatak o ukupnim poreskim obavezama Fabrike cijevi „Unis“ a.d. Derventa na dan 31.12.2018. godine, sa podacima o statusu tih obaveza, ukoliko postoje (zaključeni reprogam(i) tih obaveza sa podatkom o redovnosti uplata po reprogramu, blokadi računa od strane Poreske uprave ukoliko je blokada na snazi ili je bila na snazi u određenom vremenskom periodu od privatizacije do 31.12.2018. godine, sudski sporovi pokrenuti u cilju naplate tih obaveza ukoliko su pokrenuti i druge podatke koji se odnose na neizmirene poreske obaveze ovog subjekta ukoliko ih ima)

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Postavljeno pitanje je iz nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske od koje smo dobili sljedeći odgovor:

„Rješenjem Okružnog privrednog suda u Doboju broj 60 0 St 024120 16 St od 28.04.2017. godine prihvaćen je Plan finansijskog i operativnog restrukturiranja dužnika AD „UNIS- fabrika cijevi“, Derventa. Navedenim Planom restrukturiran je i dug prema Poreskoj upravi RS u visini od 13.455.997,03 KM (glavni dug 9.327.292,25 KM i kamate 4.128.704,78 KM). S obzirom da restrukturiranje preduzeća nije prekinuto, nije izvršena blokada računa na osnovu navedenog duga.

Dug po rješenjima prinudne naplate na dan 31.12.2018. godine po osnovu novonastalih obaveza iznosio je 1.086.971,99 KM. Radi naplate navedenog duga pokrenuto je 13 postupaka prinudne naplate i svi računi poreskog obveznika su u stalnoj blokadi.“.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

30.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10