Клуб посланика СДС предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 17. септембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Министар финансија у Влади Републике Српске, којом Ви предсједавате, је у одговору са посланичко питање, на једној од претходних сједница, обећао да ће већ сљедеће седмице рсписати конкурс за све финансијске институције, које су у техничком мандату, што до данас, послије 3 мјесеца, није урађено.

                Комисија за хартије од вриједности већ два мандата функционише у непотпуном саставу због смрти једног члана Комисије. Такође, већ скоро 3 године функционише у техничком мандату ... Да ли мислите уредити тржиште хартија од вриједности, или се назире крах тог тржишта и берзе у Републици Српској? Шта је са измјенама Закона о привредним друштвима, којима би се укинула права несагласних акционара на откуп акција у случајевима када је одлука скупштине резултат усклађивања пословања привредног друштва са правилима која проистичу из међународног уговора или су дио обавеза преузетих у процесу стабилизације и придруживања Европској унији?

                Због свега наведеног, молим Вас да ми писмено одговорите, које све финансијске институције у Републици Српској функционишу у  техничком мандат, који је разлог за то и када ћете за сваку од њих расписати конкурс?

 

 

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-1955-1/19

Датум: 27.09.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС је на Шестој сједници  Народне скупштине Републике Српске, одржаној 17.септембра 2019. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Министар финансија у Влади Републике Српске, којом Ви предсједавате, је у одговору на посланичко питање, на једној од претходних сједница, обећао да ће већ сљедеће седмице расписати конкурс за све финансијске институције, које су у техничком мандату, што данас, послије 3 мјесеца, није урађено.

Комисија за хартије од вриједности већ 2 мандата функционише у непотпуном саставу због смрти једног члана Комисије. Такође, већ скоро 3 године функционише у техничком мандату.. Да ли мислите уредити тржиште хартија од вриједности, или се назире крах тог тржишта и берзе у Републици Српској?

Шта је са измјенама закона о привредним друштвима, којима би се укинула права несагласних акционара на откуп акција у случајевима када је одлука скупштине резултат усклађивања пословања привредног друштва са правилима која проистичу из међународног уговора или су дио обавеза преузетих у процесу стабилизације и придруживања Европској унији?

Због свега наведеног, молим Вас да ми посмено одговорите, које све финансијсске институције у Републици Српској функционишу у техничком мандату, који је разлог за то и када ћете за сваку од њих расписати конкурс?“

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

У оквиру ресорне надлежности Министарства финансија, обавјештавамо вас у току је поступак отворене конкуренције за избор и именовање:

  • Директора Агенције за осигурање Републике Српске;
  • 2 члана Управног одбора Агенције за осигурање Републике Српске;
  • чланове Надзорног одбора Инвестициони-развојне банке Репубиле Српске и
  • члана Надзорног одбора Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске.

Такође, покренута је иницијатива за отворени поступак за избор и именовање замјеника директора Агенције за банкарство Републике Српске.

Именовање чланова Комисије за хартије од вриједности није у надлежности Министарства финансија.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

 

17.09.2019

Име посланика:

Сазив: 
10