Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству здравља и социјалне заштите, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 1. јуна 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

                Да ли је тачно да Фонд дјечије заштите врши исплату накнада за боловање и корисницима чији послодавци нису измирили обавезе по доприносима, као што су УКЦ Бања Лука или Болница Бијељина?
ОДГОВОР:

Број: 11/05-012-293/18  

Бања Лука, 11.06.2018. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Народна скупштина

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.

                   Веза: Ваш број 04.2-011-312/18 од 05.06.2018. године

Између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 01. јуна 2018. године, у складу са чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске,  Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је слиједеће посланичко питање:

                „Да ли је тачно да Фонд дјечије заштите врши исплату накнада за боловање и корисницима чији послодавци нису измирили обавезе по доприносима, као што су УКЦ Бања Лука или Болница Бијељина? “

ОДГОВОР: 

                ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту рефундира исплаћене накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, у складу са Законом о дјечјој заштити, послодавцу који редовно уплаћује доприносе за дјечију заштиту за све обвезнике доприноса у последњих годину дана прије почињања коришћења породиљског одсуства, као и за вријеме његовог коришћења. Рефундација се признаје и кориснику права на рефундацију коме је рјешењем Министарства финансија или Пореске управе РС одгођено плаћање пореског дуга, у складу са прописом којим се уређује одгођено плаћање пореског дуга и Законом о дјечјој заштити.

Послодавцима који имају „репрограмиране обавезе“ у погледу плаћања пореског дуга одобрено је право на рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, али се средства могу требовати од Фонда за дјечију заштиту тек онда кад је послодавац измирио обавезе, односно извршио уплату доприноса за дјечију заштиту за све запослене раднике за мјесеце који су обухваћени породиљским одсуством.

Послодавацима који уз захтјев за рефундацију исплаћене накнаде плате нису приложили доказ о уплаћеним доприносима, односно рјешење о одгођеном плаћању пореског дуга, првостепени орган доноси закључак о одбацивању захтјева због непотпуне документације.  

Услов да су плаћени доприноси за период од годину дана прије почињања породиљског одсуства је један од основних услова за признавање права и доношења позитивног рјешења, а да би се могла требовати средства одобрена по рјешењу, свакако је неопходно да за сваки појединачни мјесец, за који се требују средства, у току трајања породиљског одсуства, буду плаћени доприноси.

У конкретном случају и ЈЗУ Универзитетски клинички центар РС Бања Лука и ЈЗУ Болница „Свети Врачеви“ Бијељина у ранијем периоду имали су репрограмираних обавеза, али због неизмирења истих није се могло вршити требовање средстава за вријеме трајања породиљског одсуства њихових радница, осим за мјесеце када су обавезе уплате доприноса за дјечију заштиту измирене.

Напомињемо да се наведеним и другим послодавцима којима су рјешењем призната права на рефундацију исплаћене накнаде плате на основу „репрограмираних обавеза“ не врши рефундација док не испуне услове по рјешењу о одгођеном плаћању пореског дуга.

 

                С поштовањем,

 

                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                   Драган Богданић, др мед.

 

 

 

 

 

01.06.2018
Сазив: 
9