Klub poslanika SDS-SRS RS Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 1. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

                Da li je tačno da Fond dječije zaštite vrši isplatu naknada za bolovanje i korisnicima čiji poslodavci nisu izmirili obaveze po doprinosima, kao što su UKC Banja Luka ili Bolnica Bijeljina?
ODGOVOR:

Broj: 11/05-012-293/18  

Banja Luka, 11.06.2018. godine

REPUBLIKA SRPSKA

Narodna skupština

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.

                   Veza: Vaš broj 04.2-011-312/18 od 05.06.2018. godine

Između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 01. juna 2018. godine, u skladu sa članom 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske,  Klub poslanika SDS-SRS RS  postavio je slijedeće poslaničko pitanje:

                „Da li je tačno da Fond dječije zaštite vrši isplatu naknada za bolovanje i korisnicima čiji poslodavci nisu izmirili obaveze po doprinosima, kao što su UKC Banja Luka ili Bolnica Bijeljina? “

ODGOVOR: 

                JU Javni fond za dječiju zaštitu refundira isplaćene naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva, u skladu sa Zakonom o dječjoj zaštiti, poslodavcu koji redovno uplaćuje doprinose za dječiju zaštitu za sve obveznike doprinosa u poslednjih godinu dana prije počinjanja korišćenja porodiljskog odsustva, kao i za vrijeme njegovog korišćenja. Refundacija se priznaje i korisniku prava na refundaciju kome je rješenjem Ministarstva finansija ili Poreske uprave RS odgođeno plaćanje poreskog duga, u skladu sa propisom kojim se uređuje odgođeno plaćanje poreskog duga i Zakonom o dječjoj zaštiti.

Poslodavcima koji imaju „reprogramirane obaveze“ u pogledu plaćanja poreskog duga odobreno je pravo na refundaciju isplaćene naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva, ali se sredstva mogu trebovati od Fonda za dječiju zaštitu tek onda kad je poslodavac izmirio obaveze, odnosno izvršio uplatu doprinosa za dječiju zaštitu za sve zaposlene radnike za mjesece koji su obuhvaćeni porodiljskim odsustvom.

Poslodavacima koji uz zahtjev za refundaciju isplaćene naknade plate nisu priložili dokaz o uplaćenim doprinosima, odnosno rješenje o odgođenom plaćanju poreskog duga, prvostepeni organ donosi zaključak o odbacivanju zahtjeva zbog nepotpune dokumentacije.  

Uslov da su plaćeni doprinosi za period od godinu dana prije počinjanja porodiljskog odsustva je jedan od osnovnih uslova za priznavanje prava i donošenja pozitivnog rješenja, a da bi se mogla trebovati sredstva odobrena po rješenju, svakako je neophodno da za svaki pojedinačni mjesec, za koji se trebuju sredstva, u toku trajanja porodiljskog odsustva, budu plaćeni doprinosi.

U konkretnom slučaju i JZU Univerzitetski klinički centar RS Banja Luka i JZU Bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina u ranijem periodu imali su reprogramiranih obaveza, ali zbog neizmirenja istih nije se moglo vršiti trebovanje sredstava za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva njihovih radnica, osim za mjesece kada su obaveze uplate doprinosa za dječiju zaštitu izmirene.

Napominjemo da se navedenim i drugim poslodavcima kojima su rješenjem priznata prava na refundaciju isplaćene naknade plate na osnovu „reprogramiranih obaveza“ ne vrši refundacija dok ne ispune uslove po rješenju o odgođenom plaćanju poreskog duga.

 

                S poštovanjem,

 

                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                   Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

 

 

01.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9