Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Тринаестој сједници одржаној 13. јула 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Зашто је на сједници Владе РС одржаној 30.6.2016. године донесена Одлука о продужењу рока за упис пољопривредних газдинстава у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар подстицајних средстава до 30.9.2016. године? Који су разлози за продужење и колико је газдинстава извршило обнову регистрације газдинстава до 15.5.2016. године?

ОДГОВОР:

Број: 12.03.011-297/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС-СРС РС је на 13. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 13. јула 2016. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Зашто је на сједници Владе Републике Српске одржаној 30.06.2016. године донесена Одлука о продужењу рока за упис пољопривредних газдинстава у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар подстицајних средстава до 30.09.2016. године? Који су разлози за продужење и колико је газдинстава извршило обнову регистрације газдинстава до 15.05.2016. године? “

            У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Чланом 16. Уредбе о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава за развој пољопривреде и села у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/13, 65/13 и 20/14), између осталог, прописано је да су пољопривредна газдинства, уписана у Регистар газдинстава, обавезна сваке године у року од 1. јануара до 15. маја извршити ажурирање уписаних података. Ова обавеза односи се на пријављивање, надлежној организационој јединици АПИФ-а, података о начину коришћења регистрованог земљишног посједа, о засијаним, односно засађеним пољопривредним културама на регистрованом пољопривредном земљишту, као и о врстама и тренутном бројном стању сточног фонда.

               С обзиром да је на терену утврђено да значајан број уписаних пољопривредних газдинстава није био у могућности да испуни своју обавезу у прописаном року, а при томе, узимајући у обзир да су у наведеном периоду и најинтезивнији пољопривредни радови,  продужен је рок до 30.09.2016. године. Овиме се омогућава да сва пољопривредна газдинства испуне своје обавезе и остваре своја права у складу са прописима. У супротном би значајан број пољопривредних газдинстава, регистрованих у Регистру пољопривредних газдинстава Републике Српске, био пребачен у пасиван статус и самим тим не би имали могућност за остваривање новчаних подстицаја.

Закључно са 30.06. у Регистар пољопривредних газдинстава уписано је 33.760 газдинстава, од којих је 18.468. газдинстава (54,7%) ажурирало своје податке.

                                                                                                            

                                                                                                            М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                                                                                       проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

 

13.07.2016
Сазив: 
9