Клуб посланика СДС-СРС РС Министарству финансија, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 2. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

               Тражимо да нам доставите списак пореских обвезника којима је на основу члана 4в. Закона о отпису потраживања (''Службени гласник Републике Српске'' број: 32/02, 86/05 и 34/09) извршен отпис дијела пореских обавеза. Тражимо да нам у одговору на питање доставите и податке када су порески обвезници испунили услове за отпис дијела пореских обавеза, који износ су уплатили за отпис дијела пореских обвезника и колики износ неизмирених пореских обавеза је отписан (појединачно за сваког пореског обвезника).

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-342-1/17

Датум: 22.06.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС-СРС РС је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Тражимо да нам доставите списак пореских обвезника којима је на основу члана 4в. Закона о отпису потраживања („Службени гласник Републике Српске“ број: 32/02, 86/05 и 34/09) извршен отпис дијела пореских обавеза. Тражимо да нам у одговору на питање доставите и податке када су порески обвезници испунили услове за отпис дијела пореских обавеза, који износ су уплатили за отпис дијела пореских обвезника и колики износ неизмирених пореских обавеза је отписан (појединачно за сваког пореског обвезника)“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

По основу члана 4в. Закона о отпису потраживања („Службени гласник Републике Српске“ број 32/02, 83/05 и 34/09) у 2009 години донешено је 196 рјешења о отпису потраживања по основу камата у износу од 3.372.613,15 КМ, а у 2010 години донесено је 175 рјешења у износу од 9,56 милиона КМ, што укупно износи 371 рјешење и укупан износ за обе године 12.932.613,15 КМ.

               Порески обвезници испуњавају услов за отпис дијела пореских обавеза-камата кад уплате главни дуг.

С поштовањем,

 

                                                                         МИНИСТАР

                                                              др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.02.2017
Сазив: 
9