Клуб посланика СДС-СРС РС Пореској управи Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 21. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Фонд здравственог осигурања Републике Српске је упутио Клуб посланика СДС-СРС РС да од Пореске управе Републике Српске затражи сљедеће податке:

  • О неизмиреним обавезама за здравствено осигурање у 2016. години за запослене у Влади Републике Српске (министарствима) и у осталим буџетским корисницима (просвјета, здравство, полиција и др.). Молимо да нам уз тражене податке за 2016. годину доставите и податке о укупним неизмиреним обавезама за запослене у Влади Републике Српске и у осталим буџетским корисницима, како је горе наведено, са 31.12.2016. године, али наглашавамо да се неизмирене обавезе из 2016. године посебно искажу.

 

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 06/1.01/0701-012-6/2017

Бања Лука, 13.04.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Шеснаестој сједници Народне скупштине, одржаној 21. фебруара 2017. године, сљедеће посланичко питање:

'' Фонд здравственог осигурања Републике Српске је упутио Клуб посланика СДС-СРС РС да од Пореске управе Републике Српске затражи сљедеће податке:

  • О неизмиреним обавезама за здравствено осигурање у 2016. години за запослене у Влади Републике Српске (министарствима) и у осталим буџетским корисницима (просвјета, здравство, полиција и др.). Молимо да нам уз тражене податке за 2016. годину доставите и податке о укупним неизмиреним обавезама за запослене у Влади Републике Српске и у осталим буџетским корисницима, како је горе наведено, са 31.12.2016. године, али наглашавамо да се неизмирене обавезе из 2016. године посебно искажу.''

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо сљедећи

  •  

Буџетски корисници-министарства и остали буџетски корисници који се финансирају из Трезора Републике Српске, немају неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса доспјелих са 31.12.2016. године.

С поштовањем,

  1. Наслову,
  2. а/а.

                                                                                                                                 ДИРЕКТОР

                                                                                                                             Зора Видовић

                                                                                           (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2017
Сазив: 
9