Клуб посланика СДС-СРС РС Јавном фонду за дјечију заштиту Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 1. јуна 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФОНДУ ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Да ли је тачно да Фонд дјечије заштите врши исплату накнада за боловање и корисницима чији послодавци нису измирили обавезе по доприносима, као што су УКЦ Бања Лука или Болница Бијељина?

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: Р-2035/2018

Датум: 07.06.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Трг јасеновачких жртава бр. 1

78000 Бања Лука

Веза Ваш број: 02/2-631-8/18 од 04.06.2018. године

Предмет: Одговор на посланичко питање Клуба посланика, доставља се;-

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је посланичко питање: '' Да ли је тачно да Фонд дјечије заштите врши исплату накнаде за боловање и корисницима чији послодавци нису измирили обавезе по доприносима, као што су УКЦ Бања Лука или Болница Бијељина''.

У вези траженог одговора обавештавамо вас да ЈУ јавни фонд за дјечију заштиту рефундира исплаћене накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, у складу за Законом о дјечијој заштити, послодавцу који редовно уплаћује доприносе за дјечију заштиту за све обвезниике доприноса у посљедњих годину дана прије почињања коришћења породиљског одсуства, као и за вријеме његовог коришћења. Рефундација се признаје и кориснику права на рефундацију коме је рјешењем Министарства финансија или Пореске управе РС одгођено плаћање пореског дуга, у складу са прописом којим се уређује одгођено плаћање пореског дуга и Законом о дјечијој заштити.

Послодавцима који имају ''репрограмиране обавезе'' у погледу плаћања пореског дуга одобрено је право на рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, али се средства могу требовати од Фонда за дјечију заштиту тек онда кад је послодавац измирио обавезе, односно извршио уплату доприноса за дјечију заштиту за све запослене раднике за мјесеце који су обухваћени породиљским одсуством.

Послодавцима који уз захтјев за рефундацију исплаћене накнаде плате нису приложили доказ о уплаћеним доприносима, односно рјешење о одгођеном плаћању пореског дуга, првостепени орган доноси закључак о одбачају због непотпуне документације.

Услов да су плаћени доприноси за период од годину дана прије почињања породиљског одсуства је један од основних услова за признавање права и доношење позитивног рјешења, а да би се могла требовати средства одобрена по рјешењу, свакако је неопходно да се за сваки појединачни мјесец, за који се требују средства, у току породиљског одсуства, буду плаћени доприноси.

У конкретном случају и ЈЗУ Универзитетски клинички центар РС Бања Лука и ЈЗУ болница ''Свети Врачеви'' Бијељина у ранијем периоду имали су репрограмираних обавеза, али због неизмирених истих није се могло вршити требовање средстава за вријеме трајања породисљског одсуства њихових радница, осим за мјесеце када су обавезе уплате доприноса за дјечију заштиту измирене.

Напомињемо да се наведеним и другим послодавцима којима су рјешењем призната права на рефундацију исплећене накнаде плате на основу ''репрограмираних обавеза'' не врши рефундацију док не испуне услове по рјешењу о одгођеном плаћању пореског дуга.

С поштовањем,

Помоћник директора                                                                   ДИРЕКТОР

Момир Попић, дипл. правник                               Недељко Јовић, дипл. економиста

(ПОТПИС)                                                                     (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

 

 

01.06.2018

Име посланика:

Сазив: 
9