Клуб посланика СДС-СРС РС ЈП ''Шуме Републике Српске'', између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ 1:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 28. јануара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ЈП ''ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ''

               Тражимо да нам доставите податке о уплатама накнада шумских газдинстава локалним заједницама која им по закону припадају  у периоду 2012-2015. година, колика је годишња обавеза шумских газдинстава била у овом периоду, колико је средстава уплаћено по овом основу и колико износе дуговања шумских газдинстава локалним заједницама по овом основу, закључно са 31.12.2015. године, појединачно за сваку локалну заједницу.

ПИТАЊЕ 2:

Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је између двије сједнице 28. јануара 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ЈП ''ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ''

               Тражимо да нам доставите податке о уплатама накнада за шуме које су шумска газдинства обавезна уплаћивати локалним заједницама у периоду 2012-2015. година за општине Шековићи и Милићи, колико износе у наведеном периоду укупне годишње обавезе по основу ове накнаде и колико је уплаћено за општине Шековићи и Милићи и колика су дуговања шумских газдинстава по освом основу општинама Шековићи и Милићи закључно са 31.12.2015. године.

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1 И ПИТАЊЕ 2:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАРСТВА

Шуме Републике Српске

А.д. СОКОЛАЦ

                                                                                                                                   ДИРЕКЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

        НАРОДНА СКУПШТИНА                                                          Романијска 1

           РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                                 СОКОЛАЦ

                                                                                                                                   Телефон: 057/ 405-300

                                                                                                                                   Тел/ Факс 057/ 405-342

                                                                                                                                   E-mail: uprava@sumers.org

                                                                                                                                   Ж.р.: 562-001-00000330-38 (Развојна банка А.Д. Бања Лука-                             

                                                                                                                                             Филијала Соколац)

                                                                                                                                 54010-1758438 (Девизни рачун)

                                                                                                                                Матични број: 1758438

                                                                                                                               ЈИБ: 4400632340004

Наш број: 01-790/16    Ваш број: __________                                 Соколац, 12.02.2016. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.

               Везано за посланичко питање број: 02/2-2379-7/16 од 28.01.2016. године у прилогу акта достављамо Вам табеларни преглед обавеза и уплата шумских газдинстава према локалним заједницама у периоду од 2011. до 2015. године.

               У табеларном прегледу дати су подаци о укупно утврђеним обавезама и уплатама појединачно за сваку локалну заједницу, због чега сматрамо да нема потребе да посебно издвајамо податке за општине Шековићи и Милићи.

               Напомињемо да постоје одређена неслагања у евиденцијама између локалних заједница и ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а. д. Соколац због различитог тумачења члана 89. Закона о шумама.

С поштовањем,

                                                                                                   В. Д. ДИРЕКТОР

                                                                                              Ристо Марић, дипл.ек.

 

 

НАПОМЕНА: Табеларни преглед доступан у Служби НС РС.

28.01.2016

Име посланика:

Сазив: 
9