Народни посланик Адмир Чавка предсједници Владе Републике Српске; Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Адмир Чавка, Клуб посланика Коалиције Домовина поставио је на Петнаестој сједници одржаној 6. децембра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИЦИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

МИНИСТРУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

               Који су конкретни кораци које је Влада Републике Српске у свом мандату учинила и које планира учинити на осигурању равноправног приступа основном образовању на основу Привременог споразума о задовољавању посебних потреба и права дјеце повратника, те њиховој бољој интеграцији и заштити основних права, како у случају дјеце Бошњака и Хрвата повратника у РС, тако и дјеце Срба повратника у ентитет Федерација БиХ?

               Постоји ли приједлог нових мјера које би Влада РС упутила према Федерацији БиХ, а у виду утврђивања нових заједничких мјера у борби против дискриминације дјеце повратника из невећинских заједница на простору цијеле БиХ?

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-479/16

Датум: 23.12.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Адмир Чавка на 15. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06, 07. и 08. децембра 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Који су конкретни кораци које је Влада Републике Српске у свом мандату учинила и које планира учинити на осигурању равноправног приступа основном образовању на основу Привременог споразума о задовољавању посебних потреба и права дјеце повратника, те њиховој бољој интеграцији и заштити основних права, како у случају дјеце Бошњака и Хрвата повратника у РС, тако и дјеце Срба повратника у ентитет Федерација БиХ?“  

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи

 

О Д Г О В О Р

 

Министарство просвјете и културе настоји да омогући једнаке услове за образовање и васпитање све дјеце, без дискриминације по било којем основу. У прилог томе, наводимо сљедеће:

Доношењем Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14)  створене су нормативне претпоставке за остваривање и заштиту људских права и слобода у овој области. Истим су прописани услови за остваривање права на основно образовање и васпитање, а подзаконским прописима створени су услови за примјену овог закона.

Законом о основном образовању и васпитању прописано је да свако дијете има једнако право приступа и једнаке могућности у основном образовању и васпитању без дискриминације по било којем основу.  Једнак приступ и једнаке могућности подразумијевају обезбјеђивање једнаких услова и прилика за сву дјецу при почетку и наставку основног образовања и васпитања.

Како би обезбиједило наведено, Министарство просвјете и културе Републике Српске обезбјеђује средства за превоз свих ученика који до школа путују више од четири километра, те обезбјеђује уџбенике за све ученике првог и другог разреда, па самим тим и за ученике који изучавају тзв. „националну групу предмета“ и ученике повратнике који похађају основну школу.

Сви ученици повратници у Републици Српској укључени су у систем обавезног основног образовања, а сви они који желе наставити даље образовање, могу несметано остварити своје право на школовање у свим средњим школама у Републици Српској, под условом да испуњавају услове конкурса за упис ученика у први разред средње школе.

Законом о основном образовању и васпитању прописано је да се у школама не смије вршити дискриминација наставника или неког другог запосленог при именовању, условима запослења, напредовању или у било којој другој одлуци у вези са тим лицем, на основу тога што у школи, у усменом и писаном изражавању користи било који од језика конститутивних народа. У школама се не смије вршити дискриминација ученика при пријему, учешћу у активностима школе или у било којој другој одлуци у вези са тим учеником, на основу тога што у школи, у усменом и писаном изражавању користи било који од језика конститутивних народа. У школској 2003/2004. години извршено је усклађивање програма и уџбеника за основне и средње школе са заједничким језгрима. Приликом одобравања сваког новог уџбеника, и поред увида у рецензије, ово Министарство тражи мишљење Републичког педагошког завода, након чега уџбеник одобрава/не одобрава за штампање. У наставним и другим активностима у школи не могу се користити или изучавати дидактички и други материјали увредљивог садржаја, а наставници и друго школско особље не смију давати изјаве које би се оправдано могле сматрати увредљивим за језик, културу и религију ученика који припадају било којој националној, етничкој или религијској групи. Такође, истичемо да је усаглашен национални састав школских одбора са националним саставом ученика и родитеља јединице локалне самоуправе у којој се школа налази.

Имајући у виду да је Законом о основном образовању и васпитању предвиђено да се наставни процес реализује по Наставном плану и програму којег доноси министар просвјете и културе Републике Српске, те да је Привремени споразум престао да важи доношењем наведеног Закона, школе су у свом раду дужне да се придржавају важећих  прописа.

Међутим, без обзира на (не)испуњеност услова прописаних тада важећим Привременим споразумом, у 20 основних школа у Републици Српској, у којима је у ранијем периоду реализована настава из тзв. „националне групе предмета“ према наставном плану и програму неког од кантона из Федерације Босне и Херцеговине, настављено је са изучавањем исте. У основним школама у Републици Српској које похађају дјеца бошњачке и хрватске националности организује се изучавање Исламске и Католичке вјеронауке за сву дјецу чији се родитељи изјасне да желе да њихова дјеца изучавају вјеронауку и похађају часове вјеронауке.

Међутим, када је у питању Федерација Босне и Херцеговине, према подацима којима располажемо, уочавамо да су ученици српске националности дискриминисани у односу на ученике бошњачке националности повратнике у Републику Српску. У прилог томе иду и подаци да Православну вјеронауку на подручју Федерације изучава свега 1.060 ученика, док Исламску вјеронауку у Републици Српској изучава шест пута више. Укупан број ученика исламске вјероисповијести која похађају основну школу у Републици Српској је 6.826.

Као што се из свега наведеног може уочити, Министарство просвјете и културе Републике Српске је у претходном периоду, кроз предузимање одређених мјера и активности, те кроз закон и подзаконске прописе, почев од 2004. године, приступило доношењу рјешења за питања образовања повратника и задовољавања потреба и права конститутивних народа, равноправног приступа и једнаких могућности у образовању и васпитању, као и обезбјеђивању једнаких услова и прилика за сву дјецу при почетку и наставку основног образовања и васпитања.

Подсјетићемо Вас да су сви прописи у области образовања и васпитања у Републици Српској у складу са међународним документима у овој области, a школе омогућавају образовање и васпитање свој дјеци под једнаким условима. У прилог тoмe je и Пресуда Уставног суда БиХ, број У-26/13 од 10.04.2015. године, којом је утврђено да су закони о основном и средњем образовању и васпитању у складу са Уставом БиХ.

 

                    

            М И Н И С Т А Р

                                                                                                                              др Дане Малешевић

 

 

06.12.2016
Сазив: 
9