Narodni poslanik Admir Čavka predsjednici Vlade Republike Srpske; Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Admir Čavka, Klub poslanika Koalicije Domovina postavio je na Petnaestoj sjednici održanoj 6. decembra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNICI VLADE REPUBLIKE SRPSKE

MINISTRU PROSVJETE I KULTURE

               Koji su konkretni koraci koje je Vlada Republike Srpske u svom mandatu učinila i koje planira učiniti na osiguranju ravnopravnog pristupa osnovnom obrazovanju na osnovu Privremenog sporazuma o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika, te njihovoj boljoj integraciji i zaštiti osnovnih prava, kako u slučaju djece Bošnjaka i Hrvata povratnika u RS, tako i djece Srba povratnika u entitet Federacija BiH?

               Postoji li prijedlog novih mjera koje bi Vlada RS uputila prema Federaciji BiH, a u vidu utvrđivanja novih zajedničkih mjera u borbi protiv diskriminacije djece povratnika iz nevećinskih zajednica na prostoru cijele BiH?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-479/16

Datum: 23.12.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Admir Čavka na 15. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 06, 07. i 08. decembra 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koji su konkretni koraci koje je Vlada Republike Srpske u svom mandatu učinila i koje planira učiniti na osiguranju ravnopravnog pristupa osnovnom obrazovanju na osnovu Privremenog sporazuma o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika, te njihovoj boljoj integraciji i zaštiti osnovnih prava, kako u slučaju djece Bošnjaka i Hrvata povratnika u RS, tako i djece Srba povratnika u entitet Federacija BiH?“  

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći

 

O D G O V O R

 

Ministarstvo prosvjete i kulture nastoji da omogući jednake uslove za obrazovanje i vaspitanje sve djece, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu. U prilog tome, navodimo sljedeće:

Donošenjem Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14)  stvorene su normativne pretpostavke za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u ovoj oblasti. Istim su propisani uslovi za ostvarivanje prava na osnovno obrazovanje i vaspitanje, a podzakonskim propisima stvoreni su uslovi za primjenu ovog zakona.

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju propisano je da svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti u osnovnom obrazovanju i vaspitanju bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.  Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju obezbjeđivanje jednakih uslova i prilika za svu djecu pri početku i nastavku osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Kako bi obezbijedilo navedeno, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbjeđuje sredstva za prevoz svih učenika koji do škola putuju više od četiri kilometra, te obezbjeđuje udžbenike za sve učenike prvog i drugog razreda, pa samim tim i za učenike koji izučavaju tzv. „nacionalnu grupu predmeta“ i učenike povratnike koji pohađaju osnovnu školu.

Svi učenici povratnici u Republici Srpskoj uključeni su u sistem obaveznog osnovnog obrazovanja, a svi oni koji žele nastaviti dalje obrazovanje, mogu nesmetano ostvariti svoje pravo na školovanje u svim srednjim školama u Republici Srpskoj, pod uslovom da ispunjavaju uslove konkursa za upis učenika u prvi razred srednje škole.

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju propisano je da se u školama ne smije vršiti diskriminacija nastavnika ili nekog drugog zaposlenog pri imenovanju, uslovima zaposlenja, napredovanju ili u bilo kojoj drugoj odluci u vezi sa tim licem, na osnovu toga što u školi, u usmenom i pisanom izražavanju koristi bilo koji od jezika konstitutivnih naroda. U školama se ne smije vršiti diskriminacija učenika pri prijemu, učešću u aktivnostima škole ili u bilo kojoj drugoj odluci u vezi sa tim učenikom, na osnovu toga što u školi, u usmenom i pisanom izražavanju koristi bilo koji od jezika konstitutivnih naroda. U školskoj 2003/2004. godini izvršeno je usklađivanje programa i udžbenika za osnovne i srednje škole sa zajedničkim jezgrima. Prilikom odobravanja svakog novog udžbenika, i pored uvida u recenzije, ovo Ministarstvo traži mišljenje Republičkog pedagoškog zavoda, nakon čega udžbenik odobrava/ne odobrava za štampanje. U nastavnim i drugim aktivnostima u školi ne mogu se koristiti ili izučavati didaktički i drugi materijali uvredljivog sadržaja, a nastavnici i drugo školsko osoblje ne smiju davati izjave koje bi se opravdano mogle smatrati uvredljivim za jezik, kulturu i religiju učenika koji pripadaju bilo kojoj nacionalnoj, etničkoj ili religijskoj grupi. Takođe, ističemo da je usaglašen nacionalni sastav školskih odbora sa nacionalnim sastavom učenika i roditelja jedinice lokalne samouprave u kojoj se škola nalazi.

Imajući u vidu da je Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju predviđeno da se nastavni proces realizuje po Nastavnom planu i programu kojeg donosi ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, te da je Privremeni sporazum prestao da važi donošenjem navedenog Zakona, škole su u svom radu dužne da se pridržavaju važećih  propisa.

Međutim, bez obzira na (ne)ispunjenost uslova propisanih tada važećim Privremenim sporazumom, u 20 osnovnih škola u Republici Srpskoj, u kojima je u ranijem periodu realizovana nastava iz tzv. „nacionalne grupe predmeta“ prema nastavnom planu i programu nekog od kantona iz Federacije Bosne i Hercegovine, nastavljeno je sa izučavanjem iste. U osnovnim školama u Republici Srpskoj koje pohađaju djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti organizuje se izučavanje Islamske i Katoličke vjeronauke za svu djecu čiji se roditelji izjasne da žele da njihova djeca izučavaju vjeronauku i pohađaju časove vjeronauke.

Međutim, kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, prema podacima kojima raspolažemo, uočavamo da su učenici srpske nacionalnosti diskriminisani u odnosu na učenike bošnjačke nacionalnosti povratnike u Republiku Srpsku. U prilog tome idu i podaci da Pravoslavnu vjeronauku na području Federacije izučava svega 1.060 učenika, dok Islamsku vjeronauku u Republici Srpskoj izučava šest puta više. Ukupan broj učenika islamske vjeroispovijesti koja pohađaju osnovnu školu u Republici Srpskoj je 6.826.

Kao što se iz svega navedenog može uočiti, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je u prethodnom periodu, kroz preduzimanje određenih mjera i aktivnosti, te kroz zakon i podzakonske propise, počev od 2004. godine, pristupilo donošenju rješenja za pitanja obrazovanja povratnika i zadovoljavanja potreba i prava konstitutivnih naroda, ravnopravnog pristupa i jednakih mogućnosti u obrazovanju i vaspitanju, kao i obezbjeđivanju jednakih uslova i prilika za svu djecu pri početku i nastavku osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Podsjetićemo Vas da su svi propisi u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srpskoj u skladu sa međunarodnim dokumentima u ovoj oblasti, a škole omogućavaju obrazovanje i vaspitanje svoj djeci pod jednakim uslovima. U prilog tome je i Presuda Ustavnog suda BiH, broj U-26/13 od 10.04.2015. godine, kojom je utvrđeno da su zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju u skladu sa Ustavom BiH.

 

                    

            M I N I S T A R

                                                                                                                              dr Dane Malešević

 

 

 

06.12.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9