Народни посланик Александар Главаш Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Александар Главаш, Клуб посланика ДНС, поставио је на Петнаестој сједници, одржаној 27. априла 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

               Зашто нису почети радови на изградњу објекта Студентског дома у Лукавици и када је планиран почетак радова и завршетак радова, уз подсјећање да је Влада Републике Српске 2018. издвојила 6 милиона КМ, а 2019. још 1.5 милиона КМ за опремање?

ОДГОВОР:

Број: 19.02/011-157/21

Датум: 10.05.2021. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање, доставља се

 

Народни посланик Александар Главаш, Клуб посланика ДНС, поставио је на наставку Петнаесте редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, дана 27. априла 2021. године сљедеће посланичко питање:

 

„Зашто нису почети радови на изградњи објеката Студентског дома у Лукавици и када је планиран почетак радова и завршетак радова, уз подсјећање да је Влада Републике Српске 2018. издвојила 6 милиона КМ, а 2019. још 1,5 милиона КМ за опремање?

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20)  дајемо  сљедећи

О Д Г О В О Р

На основу Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2733/19 од 17.10.2019. године, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и ЈУ „Студентски центар у Лукавици“ задужени су да предузму све неопходне активности на реализацији пројекта обезбјеђења капацитета за потребе Студентског центра у Лукавици, те да ће средства за реализацију овог закључка, у износу од 6.000.000,00 КМ са ПДВ-ом бити обезбијеђена у буџету Републике Српске за 2019, 2020. и 2021. годину, у износима од по 2.000.000,00 КМ.

 

Такође, овим закључком су се задужили Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и Министарство финансија да обезбиједе неопходна средства за опремање објекта у износу од 1.500.000,00 КМ.

 

Дана 15.04.2020. године је расписан јавни оглас за прикупљање понуда за набавку/куповину стамбено-пословне зграде за потребе ЈУ „Студентски центар у Лукавици“. Једина пристигла понуда је понуда „Павгорд“ д.о.о. Фоча са понуђеном цијеном од 1.500.000,00 КМ. Дана 02.10.2020. године је закључен уговор о продаји непокретности између „Павгорд“ д.о.о. Фоча и ЈУ „Студентски центар у Лукавици“ на локацији Ул. Стефана Немање у Лукавици.

 

Општина Источно Ново Сарајево је урадила пројектну документацију за реконструкцију зграде за потребе Студентског центра. По овој пројектној документацији је урађена тендерска документација за расписивање поступка набавке радова на реконструкцији зграде.

 

С обзиром да је било неопходно прибавити сагласност на пројекат од стране Министарства унутрашњих послова, Полицијска управа Источно Сарајево, Одсјек за експлозивне материје и послове заштите од пожара, пројектна документација им је достављена. Од Полицијске управа Источно Сарајево, Одсјек за експлозивне материје и послове заштите од пожара, у марту 2021. године је дошло обавјештење о одређеним пропустима и пројекат је враћен на измјену и допуну. Комплетан пројекат са свим примједбама на пројектну документацију послат је Општини Источно Ново Сарајево, у циљу слања пројектантској кући која га је радила. Пројектантска кућа је прихватила све примједбе и сугестије, те је ревидирана пројектна документација прослијеђена Министарству унутрашњих послова, Полицијска управа Источно Сарајево, Одсјек за експлозивне материје и послове заштите од пожара на коначно одобрење.

 

Након добијене сагласности приступиће се расписивању поступка јавних набавки за реконструкцију, доградњу и надоградњу административног објекта са промјеном намјене у објекат за смјештај студената.

 

 

 

 

                                                                                                                                     М И Н И С Т А Р

                                                                                                          

                                                                                                                  мр Срђан Рајчевић

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2021

Име посланика:

Сазив: 
10