Народни посланик Бранислав Бореновић Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Да ли је тачно да је Влада Републике Српске донијела одлуку у децембру 2015. године  да ће помоћи припрему зимске сезоне на Јахорини са 300.000 марака и да своју обавезу није извршила за сезону 2015/2016., и да ли је тачно да то исто није учинила и за сезону 2016/2017.,  и на тај начин ускратила или директно учествовала  у томе да туристичка понуда на Јахорини буде много слабија, што евидентно може довести  и до пада посјете и генерално туристичке понуде на Јахорини?

ОДГОВОР:

Број: 14-.07.011-387/16

Датум: 21.10.2016 године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

"Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП-а, на  Четрнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11.10.2016. године поставио је сљедеће посланичко питање: " Да ли је тачно да је Влада Републике Српске донијела одлуку у децембру 2015 године да ће помоћи припрему зимске сезоне на Јахорини са 300.000,00 марака и да своју обавезу није извршила за сезону 2015/2016 годину и да ли је тачно да то исто није учинила и за сезону 2016/2017 и на тај начин ускратила или директно учествовала у томе да туристичка понуда на Јахорини буде много слабија, што евидентно може довести и до пада посјете и генерално туристичке понуде на Јахорини?". 

               У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник  Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

 

Ребалансом буџета за 2015. годину, у буџету Министарства трговине и туризма планирана је субвенција а.д. "Олимпијски центар Јахорина", Пале у износу од 300.000,00 КМ. У циљу реализације наведеног, Одлуком Владе Републике Српске, број:  04/1-012-2-2892/15 од 25.12.2015. године која је објављена у "Службеном гласнику Републике Српске", број 111/15 дата је   сагласност Министарству трговине и туризма  на утрошак субвенције А.Д. Олимпијски центар „Јахорина“, Пале, за период 01. јануар - 31. децембар 2015. године, са позиције  414100 – "Субвенција Олимпијском центру Јахорина", у износу од 300.000,00 КМ.

Министарство трговине и туризма и а.д. ОЦ "Јахорина", Пале закључили су Уговор о додијели субвенције, број: 14-01-07-3474-2/15  од 30.12.2015.године. Предмет овог уговора је додјела субвенције ради пружања подршке ОЦ „Јахорина“ Пале, у циљу осигурања одрживог пружања услуга, те повећања квалитета услуга које предузеће пружа корисницима услуга у предстојећој зимској туристичкој сезони 2015/2016. године. Комплетан износ субвенције према Ребалансу буџета за 2015. годину је у потпуности исплаћен. За 2016. годину, у буџету Министарства трговине и туризма нису одобрена додатна средства као новчани вид подршке а.д. ОЦ "Јахорина", Пале. Међутим у циљу пружања помоћи за припрему предстојеће зимске сезоне у току су активности да се кроз ребаланс буџета за 2016 години или путем реалокације средстава између потрошачких јединица обезбиједе средства која ће помоћи а.д. ОЦ "Јахорина", Пале у предстојећој зимској сезони. Неспорно је и да ће, Влада Републике Српске и  Министарство трговине и туризма, учинити додатне напоре  да се  обезбиједи успјешна зимска туристичка сезона 2016/2017 године на Јахорини.

 

               С поштовањем,

 

Достављено:                                                                                        М И Н И С Т А Р

1.Наслову

2.Евиденцији                                                                               Др Предраг Глухаковић

3.а/а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2016

Име посланика:

Сазив: 
9