Народни посланик Бранислав Бореновић Секретаријату Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

 

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 29. марта 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

СЕКРЕТАРИЈАТУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Да ли још постоји Комисија за ревизију приватизације, ко је чини? Да ли је било, до 31.3.2017. године, исплата по било којем основу, коме и којих, када је у питању рад Комисије за ревизију приватизације?

ОДГОВОР:

Број: 04.2-011-145-2   /17

Дана: 07.04.2017.године                                                                          

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, на 17. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29.03.2017.године, поставио  је сљедеће посланичко питање:

„Да ли још постоји Комисија за ревизију приватизације, ко је чини? Да ли је било до 31.03.2017. године исплата по било којем основу, коме и којих, када је у питању рад Комисије за ревизију приватизације?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Комисија за ревизију приватизације државног капитала у предузећима и банкама постоји.

Рб.

Чланови Комисије

Мјесечна накнада КМ

Неисплаћено за 12/16, 01/17 и 02/17 КМ

1.

Симић – Тешановић Равијојла, предсједник

607,50

1.822,50

2.

Недимовић Милорад, секретар

540,00

1.620,00

3.

Маричић Горан, члан

540,00

1.620,00

4.

Рачић Ненад, члан

540,00

1.620,00

5.

Софтић Слободан, члан

540,00

1.620,00

6.

Вучковић Даница, члан

540,00

1.620,00

 

               У К У П Н О :

3.307,50

9.922,50

 

Комисији за ревизију приватизације државног капитала у предузећима и банкама, од новембра 2016. године до данас (04.04.2017. године), није исплаћено ништа, по било ком основу.

Влада Републике Српске је на 119. сједници, одржаној  06.04.2017. године, донијела Одлуку о престанку важења Одлуке о утврђивању накнаде за рад Комисије за ревизију приватизације државног капитала у предузећима и банкама.

С поштовањем,                            

                                                                                      ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ВЛАДЕ

                                                                                                                Владо Благојевић

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2017

Име посланика:

Сазив: 
9