Народни посланик Вељко Марић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Марић Вељко, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 28. марта 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

               Када ће већ једном почети реализација и изградња Регионалног завода за здравствену заштиту у Фочи?

               Одлука је донесена још 2010. године.

ОДГОВОР:

Број: 11/08-012-198/17

Датум: 12.04.2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Н/р Предсједника

Предмет: Одговор на посланичко питање

На 17. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 28., 29. и 30. марта 2017. године, народни посланик Вељко Марић (Клуб посланика СНСД – Милорад Додик) је поставио слиједеће питање:

"Када ће већ једном почети реализација и изградња Регионалног завода за здравствену заштиту у Фочи? Одлука је донесена још 2010. године."

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

               На основу информације Института за јавно здравство Републике Српске, обезбјеђивање адекватног пословног простора који ће омогућити несметано функционисање и рад свих организационих јединица Института, укључујући и Регионални центар Фоча, представља један од приоритета ЈЗУ Института за јавно здравство Пепублике Српске (у даљем тексту: Институт).

               Међутим, с обзиром на тренутну економску и финансијску ситуацију, Институт није у могућности да, без ризика по сопствено пословање, у потпуности финансира изградњу пословног објекта у Фочи, посебно ако се има у виду  да, поред Регионалног центра Фоча, хитну потребу за обезбјеђивањем адекватног пословног простора имају и Регионални центар Зворник и Регионални центар Требиње.

               Управни одбор Института је у циљу обезбјеђивања дијела средстава потребних за рјешавање просторног проблема Регионалног центра Фоча, 27.07.2015. године донио одлуку о давању сагласности за продају стана који се налази у Фочи, а који је у власништву Института, али након спроведене јавне лицитације није било заинтересованих за куповину истог.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

МИНИСТАР

                                                                                                                                          Драган Богданић, др мед.

 

 

 

28.03.2017
Сазив: 
9