Народни посланик Вељко Марић Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Марић Вељко, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 11. маја 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву за плате наставника и сарадника клиничких грана медицине су недостајуће и може да угрози рад Факултета и Универзитета.

Медицински факултет у Банјалуци нема овај проблем.

Различитост два јавна универитета није добра када су у питанју одобрена средства у Буџету Републике Српске.

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-249/17

Датум: 01.06.2017.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Вељко Марић, на 18. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11. маја 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

               „Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву за плате наставника и сарадника клиничких грана медицине су недостајуће и може да угрози рад Факултета и Универзитета.

Медицински факултет у Бањалуци нема овај проблем.

Различитост два јавна универзитета није добра када су у питању одобрена средства у Буџету Републике Српске?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

             ОДГОВОР

Законом о високом образовању дефинисан је појам «интегрисани универзитет» и буџетска средства се одређују на буџетској позицији Универзитета у Источном Сарајеву а не и на нивоу факултета који немају правну самосталност. Универзитет има своје органе управљања који по унапријед дефинисаним процедурама и правилима доноси све одлуке које се односе на високошколску установу. Било да се ради о финансијским, организационим, стратешким или другим важним питањима. У том смислу све одлуке на Универзитету у Источном Сарајеву доносе надлежни органи сходно важећим законским и подзаконским прописима и интерним актима Универзитета, па тако и одлуке о планирању и расподјели буџетских средстава на нивоу ове високошколске установе и структурно по организационим јединицима односно факултетима. Идентична ситуација је и са Универзитетом у Бањалуци, који послује и своју дјелатност обавља на истим организационим принципима, у складу са Законом о високом образовању.

 У дијелу питања који се односи на другу констатацију уваженог народног посланика сматрамо да иста не стоји јер примјера ради у Буџету Републике Српске за 2016. годину, Универзитету у Источном Сарајеву је додијељено 27,4 милиона КМ и номинално је за 21% мањи од буџета Универзитета у Бањалуци коме је додијељено 34,8 милона КМ. Међутим истовремено Универзитет у Источном Сарајеву има 29% мање студената у односу на Универзитет у Бањалуци, што значи да је издвајање буџетских средстава по једном студенту веће за Универзитет у Источном Сарајеву него за Универзитет у Бањалуци.

.

 

                                                                                                               М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                                                                     др Дане Малешевић

 

 

 

 

 

 

11.05.2017
Сазив: 
9