Narodni poslanik Veljko Marić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marić Veljko, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 11. maja 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu za plate nastavnika i saradnika kliničkih grana medicine su nedostajuće i može da ugrozi rad Fakulteta i Univerziteta.

Medicinski fakultet u Banjaluci nema ovaj problem.

Različitost dva javna univeriteta nije dobra kada su u pitanju odobrena sredstva u Budžetu Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-249/17

Datum: 01.06.2017.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Veljko Marić, na 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11. maja 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

               „Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu za plate nastavnika i saradnika kliničkih grana medicine su nedostajuće i može da ugrozi rad Fakulteta i Univerziteta.

Medicinski fakultet u Banjaluci nema ovaj problem.

Različitost dva javna univerziteta nije dobra kada su u pitanju odobrena sredstva u Budžetu Republike Srpske?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

              ODGOVOR

Zakonom o visokom obrazovanju definisan je pojam «integrisani univerzitet» i budžetska sredstva se određuju na budžetskoj poziciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu a ne i na nivou fakulteta koji nemaju pravnu samostalnost. Univerzitet ima svoje organe upravljanja koji po unaprijed definisanim procedurama i pravilima donosi sve odluke koje se odnose na visokoškolsku ustanovu. Bilo da se radi o finansijskim, organizacionim, strateškim ili drugim važnim pitanjima. U tom smislu sve odluke na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu donose nadležni organi shodno važećim zakonskim i podzakonskim propisima i internim aktima Univerziteta, pa tako i odluke o planiranju i raspodjeli budžetskih sredstava na nivou ove visokoškolske ustanove i strukturno po organizacionim jedinicima odnosno fakultetima. Identična situacija je i sa Univerzitetom u Banjaluci, koji posluje i svoju djelatnost obavlja na istim organizacionim principima, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

 U dijelu pitanja koji se odnosi na drugu konstataciju uvaženog narodnog poslanika smatramo da ista ne stoji jer primjera radi u Budžetu Republike Srpske za 2016. godinu, Univerzitetu u Istočnom Sarajevu je dodijeljeno 27,4 miliona KM i nominalno je za 21% manji od budžeta Univerziteta u Banjaluci kome je dodijeljeno 34,8 milona KM. Međutim istovremeno Univerzitet u Istočnom Sarajevu ima 29% manje studenata u odnosu na Univerzitet u Banjaluci, što znači da je izdvajanje budžetskih sredstava po jednom studentu veće za Univerzitet u Istočnom Sarajevu nego za Univerzitet u Banjaluci.

.

 

                                                                                                               M I N I S T A R

                                                                                                                                                                                                                 dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9