Народни посланик Вељко Марић Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Марић Вељко, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик , поставио је између два наставка Двадесет пете сједнице, 25. јуна 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

                Група грађана питају:

                Каква рјешења предвиђате за раднике који су радили рударски посао, а потом провели читаво вријеме у одбрамбеном отаџбинском рату и сада имају већ 45 година радног стажа,  а немају 65 година живота и не раде? Када ће и како отићи у пензију?

ОДГОВОР:

Број: 16-04/4-011-16/2018

Бања Лука, 04.07.2018. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Марић Вељко, Клуб посланика СНСД-Милорад Додик је, између два наставка 25. сједнице Народне скупштине Републике Српске, 25. јуна 2018. године поставио сљедеће посланичко питање:

„Група грађана питају,

Каква рјешења предвиђате за раднике који су радили рударски посао, а потом провели читаво вријеме о одбрамбеном отаџбинском рату и сада имају већ 45 година радног стажа, а немају 65 година живота и не раде? Када ће и како отићи у пензију?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

„Иако је питање релативно непрецизно, сматрамо да се питање односи на могућност остваривања права на старосну пензију осигураника који раде у рудницима и којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, који имају 45 година пензијског стажа а немају 65 година живота.

Чланом 41. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 82/13 и 103/15), прописано је да право на старосну пензију има осигураник када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Чланом 42. став 1. Закона, прописано је да осигураник који нема навршених 65 година живота, има право на старосну пензију када наврши 60 година живота и 40 година пензијског стажа. Чланом 178. став 1. Закона, прописан је прелазни период за примјену те одредбе Закона, тако да је у 2018. години старосна граница за остваривање права по овом основу 57 година и осам мјесеци живота. Поменута старосна граница се сваке сљедеће године повећава за четири мјесеца, па ће у 2024. години бити 59 година и осам мјесеци живота.

Чланом 43. Закона, прописано је да се осигуранику који има навршен стаж осигурања са увећаним трајањем, старосна граница за остваривање права на старосну пензију од 65 година живота, снижава за укупно увећање стажа. Увећање стажа је разлика између укупно утврђеног стажа осигурања са увећаним трајањем и стажа осигурања у ефективном трајању за исти период. Старосна граница се може снижавати највише до 55 година живота.

Право на старосну пензију у 2018. години, има и осигураник са наврших 57 година и осам мјесеци живота и који има 40 година пензијског стажа.

Право на старосну пензију у 2018. години, има и осигураник који има навршен стаж осигурања са увећаним трајањем (у овој категорији су већином и осигураници који раде у рудницима), који има 40 година пензијског стажа и коме је старосна граница снижена у смислу члана 43. став 1. Закона, максимално до 55 година живота. Ако одредбе члана 43. Закона примијенимо на услове неведене у посланичком питању (45 година пензијског стажа најчешће се састоји од 37 година стажа осигурања, који подразумијева стаж осигурања са ефективним трајањем и стаж осигурања са увећаним трајањем, и 8 година посебног стажа у двоструком трајању), може се дати неколико примјера за увећања стажа од 12/14, 12/15 и 12/16:

  • ако осигураник има 37 година стажа осигурања и ако је непрекидно радио на радном мјесту на коме је степен увећања 12/14, то значи да има 31 годину и 9 мјесеци стажа осигурања са ефективним трајањем и 5 година и 3 мјесеца стажа осигурања са увећаним трајањем, и у 2018. години може у складу са чланом 42. став 1. а у вези са чланом 178. став 1. Закона, да оствари право на старосну пензију са навршених 57 година и 8 мјесеци живота (старосна граница снижена за степен увећања стажа је виша од поменуте),
  • ако осигураник има 37 година стажа осигурања и ако је непрекидно радио на радном мјесту на коме је степен увећања 12/15, то значи да има 29 година и 8 мјесеци стажа осигурања са ефективним трајањем и 7 година и 5 мјесеца стажа осигурања са увећаним трајањем, може да оствари право на старосну пензију са навршених 57 година и 7 мјесеци живота,
  • ако осигураник има 37 година стажа осигурања и ако је непрекидно радио на радном мјесту на коме је степен увећања 12/16, то значи да има 28 година стажа осигурања са ефективним трајањем и 9 година и 4 мјесеца стажа осигурања са увећаним трајањем, може да оствари право на старосну пензију са навршених 55 година и 8 мјесеци живота.

У свим наведеним примјерима се подразумијева да осигураник има 8 година посебног стажа у двоструком трајању.

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         МИНИСТАР

                                                                                                                                                      Миленко Савановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2018
Сазив: 
9