Narodni poslanik Veljko Marić Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marić Veljko, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik , postavio je između dva nastavka Dvadeset pete sjednice, 25. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

                Grupa građana pitaju:

                Kakva rješenja predviđate za radnike koji su radili rudarski posao, a potom proveli čitavo vrijeme u odbrambenom otadžbinskom ratu i sada imaju već 45 godina radnog staža,  a nemaju 65 godina života i ne rade? Kada će i kako otići u penziju?

ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-16/2018

Banja Luka, 04.07.2018. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Marić Veljko, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik je, između dva nastavka 25. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 25. juna 2018. godine postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Grupa građana pitaju,

Kakva rješenja predviđate za radnike koji su radili rudarski posao, a potom proveli čitavo vrijeme o odbrambenom otadžbinskom ratu i sada imaju već 45 godina radnog staža, a nemaju 65 godina života i ne rade? Kada će i kako otići u penziju?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

„Iako je pitanje relativno neprecizno, smatramo da se pitanje odnosi na mogućnost ostvarivanja prava na starosnu penziju osiguranika koji rade u rudnicima i kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, koji imaju 45 godina penzijskog staža a nemaju 65 godina života.

Članom 41. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13 i 103/15), propisano je da pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Članom 42. stav 1. Zakona, propisano je da osiguranik koji nema navršenih 65 godina života, ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža. Članom 178. stav 1. Zakona, propisan je prelazni period za primjenu te odredbe Zakona, tako da je u 2018. godini starosna granica za ostvarivanje prava po ovom osnovu 57 godina i osam mjeseci života. Pomenuta starosna granica se svake sljedeće godine povećava za četiri mjeseca, pa će u 2024. godini biti 59 godina i osam mjeseci života.

Članom 43. Zakona, propisano je da se osiguraniku koji ima navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju od 65 godina života, snižava za ukupno uvećanje staža. Uvećanje staža je razlika između ukupno utvrđenog staža osiguranja sa uvećanim trajanjem i staža osiguranja u efektivnom trajanju za isti period. Starosna granica se može snižavati najviše do 55 godina života.

Pravo na starosnu penziju u 2018. godini, ima i osiguranik sa navrših 57 godina i osam mjeseci života i koji ima 40 godina penzijskog staža.

Pravo na starosnu penziju u 2018. godini, ima i osiguranik koji ima navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem (u ovoj kategoriji su većinom i osiguranici koji rade u rudnicima), koji ima 40 godina penzijskog staža i kome je starosna granica snižena u smislu člana 43. stav 1. Zakona, maksimalno do 55 godina života. Ako odredbe člana 43. Zakona primijenimo na uslove nevedene u poslaničkom pitanju (45 godina penzijskog staža najčešće se sastoji od 37 godina staža osiguranja, koji podrazumijeva staž osiguranja sa efektivnim trajanjem i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, i 8 godina posebnog staža u dvostrukom trajanju), može se dati nekoliko primjera za uvećanja staža od 12/14, 12/15 i 12/16:

  • ako osiguranik ima 37 godina staža osiguranja i ako je neprekidno radio na radnom mjestu na kome je stepen uvećanja 12/14, to znači da ima 31 godinu i 9 mjeseci staža osiguranja sa efektivnim trajanjem i 5 godina i 3 mjeseca staža osiguranja sa uvećanim trajanjem, i u 2018. godini može u skladu sa članom 42. stav 1. a u vezi sa članom 178. stav 1. Zakona, da ostvari pravo na starosnu penziju sa navršenih 57 godina i 8 mjeseci života (starosna granica snižena za stepen uvećanja staža je viša od pomenute),
  • ako osiguranik ima 37 godina staža osiguranja i ako je neprekidno radio na radnom mjestu na kome je stepen uvećanja 12/15, to znači da ima 29 godina i 8 mjeseci staža osiguranja sa efektivnim trajanjem i 7 godina i 5 mjeseca staža osiguranja sa uvećanim trajanjem, može da ostvari pravo na starosnu penziju sa navršenih 57 godina i 7 mjeseci života,
  • ako osiguranik ima 37 godina staža osiguranja i ako je neprekidno radio na radnom mjestu na kome je stepen uvećanja 12/16, to znači da ima 28 godina staža osiguranja sa efektivnim trajanjem i 9 godina i 4 mjeseca staža osiguranja sa uvećanim trajanjem, može da ostvari pravo na starosnu penziju sa navršenih 55 godina i 8 mjeseci života.

U svim navedenim primjerima se podrazumijeva da osiguranik ima 8 godina posebnog staža u dvostrukom trajanju.

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                                      Milenko Savanović

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9