Народни посланик Вукота Говедарица Пореској управи Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Дванаестој сједници одржаној 17. маја 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Према одређеним информацијама Пореска управа Републике Српске је за потребе свог рада набавила САП програм.

               Тражим да нам доставите сљедеће информације:

  • Од кога је Пореска управа Републике Српске набавила САП програм
  • Којим поступком је набаљен програм и по којој цијени
  • Да ли се у времену досадашњег функционисања програма показало постојање одређених проблема у раду.

ОДГОВОР:

Број: 06/1.01/0401-021-20002/2016

Бања Лука, 06.06. 2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Дванаестој сједници Народне скупштине одржаној 17. маја 2016. године сљедеће посланичко питање:

„Према одређеним информацијама Пореска управа Републике Српске је за потребе свог рада набавила САП програм.

Тражим да нам доставите сљедеће информације:

  • Од кога је Пореска управа Републике Српске набавила САП програм
  • Којим поступком је набављен програм и по којој цијени
  • Да ли се у времену досадашњег функционисања програма показало постојање одређених проблема у раду.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Лиценце за интегрисани информациони систем (САП) за потребе Пореске управе Републике Српске набављене су од групе понуђача СИРИУС 2010 доо, Бања Лука и ПРОГРАМ доо, Београд, а услугу имплементације наведених лиценци обавља S&T Serbia доо, Београд.

За набавку интегрисаног информационог система расписан је међународни тендер који је објављен у „ Службеном гласнику БиХ“ број 61 од 01.08.2011. године. Набавка је подијељена у два лота и то:

  • ЛОТ 1-услуге лиценцирања софтвера за интегрисани информациони систем Пореске управе РС,
  • ЛОТ 2-услуга имплементације лиценцираних софтверских рјешења.

Цијена услуга за ЛОТ 1 износи 4.838.686,50 КМ, а за ЛОТ 2 износи 4.683.682,70 КМ. Плаћање се врши у складу са динамиком имплементације.

У току досадашњег функционисања програма није било проблема у раду узрокованих САП програмским рјешењем.

С поштовањем,

Достављено:                                                                                                                        Директор

  1. Наслову,
  2. а/а.                                                                                                                ___________________

                                                                                                                                         Зора Видовић

 

 

17.05.2016
Сазив: 
9