Народни посланик Вукота Говедарица предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС, поставио је на Трећој редовној сједници, 7. јуна 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Некадашњи безбједњак, послије тога аналитичар из области безбједности у новембру 2016. године, Предраг Ћернић је избаран у звање доцента на Факултету безбједносних наука, шест мјесеци касније биће изабран и, наравно послије ће се показати, незаконито за декана такође наведеног факултета. Окружни суд у Бањалуци 8. маја донио пресуду по том питању, г. предсједниче Владе, све је то поништио.

Да ли сте прочитали пресуду и шта ћете предузети конкретно када је у питању одговорност свих оних који су направили огромну штету Факултету безбједносних наука у Бањалуци?

 

ОДГОВОР:

Број:19.02/011-168/23

Датум: 26.06.2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање, доставља се

             Народни посланик Вукота Говедарица, Клуб посланика СДС, на трећој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07. јуна 2023. године поставио је сљедеће посланичко питање:

  • Некадашњи безбједњак, послије тога аналитичар из области безбједности у новембру 2016. године, Предраг Ћеранић је изабран у звање доцента  на Факултерту безбједносних наука, шест мјесеци касније биће изабран  и, наравно послије ће се показати, незаконито за декана такође наведеног факутета. Окружни суд у Бањалуци 8. маја донио оресуду по том питању, све је то поништио. Да ли сте прочитали пресуду и шта ћете предузети конкретно када је у питању одговорност свих оних који су направили огромну штету Факултету безбједносноих наука у Бањалуци?

             У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 243. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/20) дајемо  с љ е д е ћ и

О Д Г О В О Р

Пресудом Окружног суда у Бања Луци од 8. маја 2023. године Универзитету у Бањој Луци наложено је да понови поступак и поново одлучи о жалби др Мариа Караџе на избор др Предрага Ћеранића у звање доцента за ужу научну област Безбједносне науке на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци. С тим у вези Сенат ће на наредној сједници поново одлучивати по жалби др Мариа Караџе.

Подсјећања ради, др Марио Караџа се 19. новембра 2021. године обратио се Универзитету у Бањој Луци са захтјевом за достављање Одлуке Сената Универзитета о избору др Предрага Ћеранића у звање доцента, од 24. новембра 2016. године, наводећи да као учесник у конкрусу није добио одлуку о избору у звање.

На Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци постоји доказ да је именовани као учесник у конкурсу преузео комплетну конкурсну документацију, али не и доказ о уредној достави одлуке о избору у звање кандидату др Мариу Караџи.

Наглашавамо да Окружни суд није поништио избор у звање доцента др Предрага Ћеранића, већ је наложио само понављање жалбеног поступка.

 

 

 

 

                                                                                                              М И Н И С Т А Р

                                                                                                          

                                                                                               Др Жељко Будимир

 

 

 

 

 

 

07.06.2023

Име посланика:

Сазив: 
11