Народни посланик Гордана Видовић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Гордана Видовић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Петнаестој сједници, одржаној 27. априла 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               На другој редовној сједници одржаној 06. марта 2019. године, поштујући вољу грађана Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске у цјелости је прихватила приједлог грађанске иницијативе у усвојила Закучак којим је констатовнао да је увођење бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској од јавног и општег интереса за Републику Српску, те је задужила Владу РС да покрене поступак доношења и усвајања закона којим би се увели бесплатни уџбеници за све ученике основних школа у Републици Српској. Закључак о прихватању иницијативе објављен је у Службеном глансику РС, број 22/ 19 од 18. 03. 2019. године а ступио је на снагу дан након објављивања.

               Од усвајања Закључка до данас прошле су двије године.

               Моје питањ: Зашто Влада Републике Српске није испоштовала Закључак Народне скупштине Републике Српске ни двије године од његовог усвајања? Зашто није покренут поступак израде закона којим би се ували бесплатни уџбеници за све ученике основних школа и када можемо очекивати да ће се нацрт закона наћи пред посланицима?

ОДГОВОР:

Број: 07.04/011-155/21

Датум: 18.05.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Гордана Видовић, на наставку 15. редовне сједнице Народне Скупштине Републике Српске, одржаном 27. априла 2021. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„На другој редовној сједници одржаној 06. марта 2019. године, поштујући вољу грађана Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске у цјелости је прихватила приједлог грађанске иницијативе и усвојила Закључак којим је констатовано да је увођење бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској од јавног и општег интереса за Републику Српску, те је задужила Владу РС да покрене поступак доношења и усвајања закона којим би се увели бесплатни уџбеници за све ученике основних школа у Републици Српској. Закључак о прихватању иницијативе објављен је у Службеном гласнику РС, број 22/19 од 18.03.2019. године а ступио је на снагу дан након објављивања.

Од усвајања Закључка до данас прошле су двије године.

Моје питање: Зашто Влада Републике Српске није испоштовала Закључак Народне скупштине Републике Српске ни двије године од његовог усвајања? Зашто није покренут поступак израде закона којим би се увели бесплатни уџбеници за све ученике основних школа и када можемо очекивати да ће се нацрт закона наћи пред посланицима?“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/20) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство просвјете и културе, на основу закључака Владе Републике Српске, од школске 2007/2008. године за сваку школску годину обезбјеђује бесплатне уџбенике за ученике првог и другог разреда основних школа. Од школске 2019/2020. године, поред бесплатних уџбеника за све ученике првог и другог разреда основних школа, обезбијеђени су и уџбеници за ученике побједнике републичких такмичења у школскoj 2018/2019. години.

               Имајући у виду закључак Народне скупштине Републике Српске о обезбјеђивању бесплатних уџбеника за све ученике основних школа број 02/1-021-201/19 од 06. марта 2019. године, те закључак број 02/1-021-202/19 од 06. марта 2019. године о обезбјеђењу бесплатних уџбеника за социјално осјетљиве категорије који похађају основну школу у Републици Српској, расположива средства у Буџету за ове намјене као и и мјере Популационе политике, Министарство просвјете и културе је за школску 2020/2021. годину, поред наведених категорија, обезбиједило и бесплатне уџбенике за ученике који су треће и свако наредно дијете из породица са троје и више дјеце (ученике од трећег до деветог разреда основних школа). Будући да због новонастале ситуације изазване вирусом корона нису реализована републичка такмичења у школској 2019/2020. години, није било могуће обезбиједити уџбенике за ову категорију ученика за школску 2020/2021. годину.

               Такође, треба напоменути да Министарство породице, омладине и спорта од 2007. године обезбјеђује уџбенике за одличне ученике из породица са четворо и више дјеце.

Министарство сваке године апелује и на јединице локалних самоуправа да донесу одлуку да ће финансирати уџбенике за ученике који долазе из социјално угрожених породица, односно породица у стању социјалне потребе, а која нису у категорији за коју Министарство просвјете и културе и Министарство породице, омладине и спорта обезбјеђују уџбенике.

На овај начин, доприносимо остваривању закључaка Народне скупштине Републике Српске који се односе на обезбјеђивање бесплатних уџбеника, као и на остваривање мјера Популационе политике.

Овдје желимо напоменути да је буџетом за 2020. годину дошло до увећања средстава за набавку уџбеника, те је у оквиру Буџета обезбијеђен износ од 3.000.000,00 КМ за ове намјене. Поређења ради, Буџетом за 2019. годину на ставци Расходи за набавку уџбеника био је обезбијеђен износ од 980.000,00 КМ. Из наведеног је видљиво да је дошло до знатног увећања средстава на овој ставци, а због проширивања категорија ученика којима обезбјеђујемо уџбенике. Приликом планирања Буџета за 2021. годину, Министарство је предложило увећање средстава на овој позицији, како бисмо обезбиједили бесплатне уџбенике за још ученика, поред наведених. Међутим, ситуација изазвана вирусом корона захтијевала је да се планирана средства усмјере на друге буџетске ставке, ради обезбјеђивања услова за несметано одвијање васпитно-образовног процеса: обезбјеђивање средстава за дезинфекцију површина (подова, столова, столица, рукохвата), набавку убруса, сапуна и дезинфикатора за руке, те топломјера.

Када је у питању израда нацрта закона који се односи на бесплатне уџбенике, због ситуације изазване вирусом корона у 2020. години, која се наставила и у 2021. години, те усљед прилагођавања новонасталој ситуацији, организацији и начину рада, дошло је до застоја у изради одређених закона и подзаконских аката. Изради наведеног закона ћемо се посветити у наредном периоду, односно чим се створе услови за формирање радне групе и редовно одржавање састанака.  

 

С поштовањем,

 

                                                                                                               МИНИСТАР

 

                                                                                                      др Наталија Тривић

 

Достављено:

1. Наслову;

2. У архиву.

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2021

Име посланика:

Сазив: 
10