Народни посланик Гордана Видовић Министарству финансија, Пореској упрвави РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Гордана Видовић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Шестој сједници одржаној 24. септембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКОЈ УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Мићо Новаковић свој радни вијек је започео 28. 10. 1986. године у општинској Управи друштвених прихода Рудо, гдје је обављао различите стручне послове све до 1988. године, када је именован за инспектора Управе друштвених прихода. Ту је радио до 1992. године, када је мобилисан у Војску Републике Српске,  а након мобилизације, 1996. године се вратио на послове инспектора Републичке управе јавних прихода, Подручни центар Српско Сарајево, гдје је радио до 31. 12. 2001. године.

                Формирањем Пореске управе РС од 01. 01. 2002. године распоређен је на послове вишег стручног сарадника за принудну наплату у Подручном центру Источно Сарајево и исте је обављао до 01. 01. 2009. године. Те исте, 2009. године је завршио факултет (180 ЕЦТ бодова) – смјер порези, царине и буџет, што је у складу са послом који је већ обављао. Тадашње руководство му није признало школску спрему, већ су тражили радно искуство у траженом степену образовања. У периоду од 2009 – 2014. године, дакле пет година је радио у ЈУНБ „Просвета“ у Рудом са високом стручном спремом, положио је стручни испит за рад у органима Управе.

                Од 08. 03. 2014. године до данас обавља послове стручног сарадника за пореске обвезнике и редовну наплату у Пореској управи Републике Српске, Подручни центар Источно Сарајево, али му никада није призната школска спрема коју посједује. Више пута се обраћао писменим и усменим путем руководству Пореске управе РС – Источно Сарајево и тадашњој директорици, а сада министарки, госпођи Зори Видовић.

                Моје питање је због чега није призната школска спрема Мићи Новаковићу, раднику Пореске управе Републике Српске – Подручни центар Источно Сарајево, иако има завршен факултет (180 ЕТЦ бодова) и положен стручни испит?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-2014-1/19

Датум: 08.10.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Гордана Видовић, Клуб посланика ПДП поставила је на Шестој сједници  Народне скупштине Републике Српске одржаној 24. септембра 2019. године, сљедеће посланичко питање:

„Мићо Новаковић свој радни вијек је започео 28.10.1986. године у општинској Управи друштвених прихода Рудо, гдје је обављао различите стручне послове све до 1988. године, када је именован за инспектора Управе друштвених прихода. Ту је радио до 1992, године, када је мобилисан у Војску Републике Српске, а након мобилизације, 1996. године се вратио на послове инспектора Републичке управе јавних прихода, Подручни центар Српско Сарајево, гдје је радио до 31.12.2001. године.

Формирањем Пореске управе РС од 01.01.2002. године распоређен је на послове вишег стручног сарадника за принудну наплату у Подручном центру Источно Сарајево и исте је обављао до 01.01.2009. године. Те исте, 2009. године је завршио факултет ( 180 ЕЦТ бодова) – смјер порези, царине и буџет, што је у складу са послом који је већ обављао. Тадашње руководство му није признало школску спрему, већ су тражили радно искуство у траженом степену образовања. У период од 2009-2014. године, дакле пет година је радио у ЈУНБ „Просвета“ у Рудом са високом стручном спремом, положио је стручни испит за рад у органима Управе.

Од 08.03.2014. године до данас обавља послове стручног сарадника за пореске обвезнике и редовну наплату у Пореској управи Републике Српске, Подручни центар Источно сарајево, али му никада није призната школска спрема коју посједује. Више пута се обраћао писменим и усменим путем руководству Пореске управе РС – Источно Сарајево и тадашњој директорици, а сада министарки госпођи Зори Видовић.

Моје питање је због чега није призната школска спрема Мићи Новаковићу, раднику Пореске управе Републике Српске – Подручни центар Источно Сарајево, иако има завршен факултет ( 180 ЕЦТ бодова) и положен стручни испит?

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Постављено питање је из надлежности Пореске управе Републике Српске од које смо добили сљедећи одговор:

Законом о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске, број 118/08) члан 45. прописано је да је основ за напредовање државног службеника оцјена рада, постојање слободног радног мјеста и радно искуство потребно за напредовање. Дакле, поменути услови морају бити кумулативно испуњени.

Надаље, Правилником о поступку оцјењивања и напредовања државних службеника и намјештеника („Службени гласник Републике Српске“, број 43/09), члан 36. прописано је да државни службеник напредује премјештајем на основу приједлога непосредног руководиоца, а не на основу личног захтјева државног службеника.

Истичемо да Законом о државним службеницима није прописана обавеза органа да државног службеника након остваривања права на стручно образовање и професионално усавршавање распореди на радно мјесто у складу са стручном спремом коју је накнадно стекао.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

 

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2019

Име посланика:

Сазив: 
10