Народни посланик Давор Шешић Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шестој сједници одржаној 7. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

            Када ће доћи до измјене Закона о кривичним санкцијама према педофилима?

ОДГОВОР:

Број:08.040/052-7144/15

Датум: 27.10.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС-РС, на Шестој сједници одржаној 07. октобра 2015. године  године, поставио је сљедеће посланичко питање:

  • „Када ће доћи до измјене Закона о кривичним санкцијама према педофилима?“

 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо следећи

 

 

О Д Г О В О Р

Министарство правде Републике Српске, у циљу усклађивања кривичног законодавства са препорукама релевантних међународних тијела, конвенција и стандарда Европске уније, планира у Програм рада за 2016. годину уврстити и израду новог Кривичног закона Републике Српске. Приликом израде новог Кривичног закона Републике Српске, посебна пажња биће посвећена групи кривичних дјела против полног интегритета као и висини запријећених кривичних санкција за извршиоце тих кривичних дјела.

С  поштовањем,

 

                                                                            

                                                                                   М И Н И С Т А Р                                     

                                                                                   Антон Касиповић                                              

 

 

 

 

13.11.2015
Сазив: 
9