Narodni poslanik Davor Šešić Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Šestoj sjednici održanoj 7. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

            Kada će doći do izmjene Zakona o krivičnim sankcijama prema pedofilima?

ODGOVOR:

Broj:08.040/052-7144/15

Datum: 27.10.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika SDS-SRS-RS, na Šestoj sjednici održanoj 07. oktobra 2015. godine  godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

  • „Kada će doći do izmjene Zakona o krivičnim sankcijama prema pedofilima?“

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sledeći

 

 

O D G O V O R

Ministarstvo pravde Republike Srpske, u cilju usklađivanja krivičnog zakonodavstva sa preporukama relevantnih međunarodnih tijela, konvencija i standarda Evropske unije, planira u Program rada za 2016. godinu uvrstiti i izradu novog Krivičnog zakona Republike Srpske. Prilikom izrade novog Krivičnog zakona Republike Srpske, posebna pažnja biće posvećena grupi krivičnih djela protiv polnog integriteta kao i visini zaprijećenih krivičnih sankcija za izvršioce tih krivičnih djela.

S  poštovanjem,

 

                                                                            

                                                                                   M I N I S T A R                                     

                                                                                   Anton Kasipović                                              

 

 

 

 

 

07.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9