Народни посланик Давор Шешић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Давор Шешић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Једанаестој сједници одржаној 6. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

               Какво је стање у Жељезницама Републике Српске?

ОДГОВОР:

Број:13.04/011-801/16

Датум, 11.04.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ  СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ:Одговор на посланичко питање, достављамо.-

ВЕЗА:Ваш акт број 04.2-011-926/16  од 14.04.2016. године.

          На Једанаестој  сједници Народне скупштине Републике Српске,  одржаној 06. и 07. априла  2016. године, народни посланик Давор Шешић, поставио је посланичко питање:

„Какво је стање  у Жељезницама Републике Српске?“

          Посланичко питање  прослијеђено је „Жељезницама Републике Српске“ А.Д. Добој, које су доставиле сљедећи  одговор:

         „Жељезнице Републике Српске а.д. Добој у основној дјелатности баве се јавним превозом путника и роба. Превоз путника обавља се у складу са усвојеним годишњим редовима вожње,  а транспорт роба врши се на основу потписаних уговора и потреба корисника услуга.

         Основна дјелатност „Жељезница Републике Српске“ обавља се у максималнимо могућим условима безбједног и редовног одвијања саобраћаја и поштовања свих безбједносних ограничења (брзина, осовинско оптерећење итд.) са тенденцијом пада броја ванредних догађаја.

          Имајући у виду улагања у одржавање стабилних капацитета  и дотрајалост вучних и вучених средстава, безбједност на пругама Жељезница Републике Српске је на задовољавајућем нивоу.     

        Жељезнице Републике Српске од 1992. године континуирано послују са губитком, који је на дан 31.12.2014. године износио 263.332.762 КМ.

         У прва три мјесеца ове године у односу на прошлу годину, незнатно је повећан број превезених путника, али је драстично смањен превоз робе. Највећи пад превоза, како количински тако и релативни je код највећих корисника превоза роба (Арцелор Митал Зеница, Жељезнице Федерације БиХ и Алумина Зворник). Oбим превоза у периоду 2005-2015. година, углавном  се остваривао у количини од cca 5.100.000 тона.

         Овај пад превоза утицао је и на смањење прихода  у односу на прошлу годину, односно  на повећање губитка за сса 3.500.000 КМ.

         Текућој неликвидности Жељезница Републике Српске а.д. Добој доприноси и измирење обавеза за лична примања радника, кредита, добављача, пореза, доприноса и др., а узроковано је смањењем средстава по основу транспортних прихода и субвенција

         Дебаланс између прилива и одлива, могуће је смањити повећањем обима превоза роба, повећањем субвенција и смањењем броја запослених радника чија примања у укупним расходима за 2015. годину износе 46.1%, а на осталим позицијама трошкова (материјал, резервни дијелови и производне услуге) тешко је постићи значајније уштеде због техничке и технолошке старости мобилних и стабилних капацитета.

         „Жељезнице Републике Српске додатно оптерећују обавезе по основу пресуда и судских поступака који су у току, за дуговања према радницима за разлику топлог оброка од исплаћеног износа за период 2012-2015. године, регрес за период 2011-2015. године, камате за кашњење у исплатама, те судске трошкове. Оријентациони износ по овом основу, према тужби 1800 радника износи cca 13,5 милиона КМ без камата и судских трошкова.

         „Жељезнице Републике Српске на дан 01.01.2011. године запошљавале су 3.634 радника, а на дан 31.03.2016. године 3.147 радника.

        Све наведено упућује да је одлука о реструктурирању жељезница, која подразумијева организационо и финансијско реструктурирање, била неопходна, а да ће се након усвајања новог Закона о жељезницама Републике Српске и израде Стратегије развоја Жељезница Републике Српске а.д. Добој одредити даљи развој и дјеловање жељезница.

         

           С поштовањем,

                                                                                                                                           МИНИСТАР

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

 

06.04.2016

Име посланика:

Сазив: 
9