Народни посланик Дарко Берјан Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Дарко Берјан, Клуб посланика СДС, поставио је на Седмој редовној сједници, 12. децембра 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Колика је вриједност обвезница Олимпијског центра Јахорина које је купила Инвестиционо-развојна банка Републике Српске и колики је дуг Олимпијског центра Јахорина по том основу, и да ли Олимпијски центар Јахорина редовно измирује обавезе по овом основу?

ОДГОВОР:

Број: 14.03/011-396/23

Датум: 27.12.2023. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Генерални секретаријат

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Веза број: 04.2-011-392/23

Народни посланик Дарко Берјан, Клуб посланика СДС, поставио је на Седмој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, 12.12.2023. године, посланичко питање

- МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

„Колика је вриједност обвезница Олимпијског центра Јахорина које је купила Инвестиционо-развојна банка Републике Српске и колики је дуг Олимпијског центра Јахорина по том основу, и да ли Олимпијски центар Јахорина редовно измирује обавезе по овом основу?“

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) достављамо сљедећи 

О Д Г О В О Р

Према подацима које је доставила Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука овом министарству дана 27.12.2023.године, наведено је да је Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: ИРБ РС) подржала три емисије обвезница ОЦ ,,Јахорина,, а.д. Пале у износима и остатку дуга на дан 26.12.2023.године, како је приказано у табели:

 

Емисија обвезница

Година куповине

Вриједност купљених обвезница ( у КМ)

Остатак дуга на дан 26.12.2023.године

1.емисија обвезница

2011.

15.000.000,00

11.141.417,77

2.емисија обвезница

2017.

10.375.000,00

8.457.645,67

3.емисија обвезница

2019.

7.000.000,00

8.204.517,06

УКУПНО:

 

32.375.000,00

27.803.580,50

                                                                                                                                                                       

ИРБ РС као надлежна институција за управљање портфељом хартијама од вриједности констатује да је у току 2023.године било одређених кашњења у измирењу ануитета по основу прве и друге емисије обвезница али да закључно са даном 26.12.2023.године, ОЦ ,,Јахорина,, а.д. Пале нема доспјелих неизмирених обавеза по основу горе наведених емисија обвезница.

 

 

 

                                                                                                                                      Министар                                                                                                       

 

                                                                                                                                   Денис Шулић

 

Ирена Кисић-Плавшић

 

Мишо Стојановић

 

 

 

 

 

12.12.2023

Име посланика:

Сазив: 
11