Народни посланик Денис Шулић Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Денис Шулић, Клуб посланика СНСД, поставио је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА НАУЧНО – ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

                Када можемо очекивати прве кораке у области Е-управе и који су то кораци?

ОДГОВОР:

Број:19/06-040/021-1/19

Датум: 20.02.2019. године

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање – Денис Шулић, доставља се

             Народни посланик Денис Шулић, Клуб посланика СНСД, на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29. јануара 2019. године поставио је сљедеће посланичко питање:

„МИНИСТАРСТВУ ЗА НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

Кад можемо очекивати прве кораке у области Е-управе и који су то кораци?“

             У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо  с љ е д е ћ и

О Д Г О В О Р

Потпуна дигитализација односно дигитализација јавних услуга је донекле лимитирана недостатком метода потпуне аутентикације и идентификовања страна које учествују у електронској размјени. Почетком 2018. године у Републици Српској основан Национални центар за управљање дигиталним идентитетима који ће бити задужен за издавање цертификата са електронским потписима правним и физичким лицима (у Републици Српској досада није било регистровано цертификационо тијело за издавање цертификата правним и физичким лицима) а  у циљу свеукупног развоја електронске управе и електронских сервиса у Републици Српској. Tо ће значити не само побољшану дигиталну комуникацију на релацији грађана или пословног сектора са управом него ће значити и изградњу комплетног система електронског пословања између самих грађана и пословних субјеката. У току је рализација пројекта успостављања цертификационог тијела за издавање цертификата правним и физичким лицима. Очекује се да у првој половини ове године цертификационо тијело буде потпуно оперативно.

 

Након успостављања цертификационог тијела сваки орган управе ће имати могућност да све услуге које пружа у папирној форми почне пружати и у електронској форми. Све то ће довести до развоја разних електронских сервиса јавне управе а на крају и до потпуне дигитализације услуга.

 

Сви органи управе биће дужни да сагледају и анализирају стање у својим областима и утврде који процеси и процедуре се могу обављати електронским путем, односно да утврде будуће електронске сервисе, а све у циљу лакше комуникације са трећим странама (грађани, привреда, други органи).

 

Планом рада Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво за други квартал 2019. године је предвиђено доношење документа Стратегија развоја електронске управе. То ће бити документ који ће утврдити основне циљеве и приоритете унапређења стања електронске управе у Републици Српској и којим  ће се утврдити кораци које је неопходно предузети у циљу унапређења стања у овој области.

                                                                           

                                                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                          

                                                                                                                                               мр Срђан Рајчевић

 

 

29.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10