Народни посланик Диана Чекић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Диана Чекић, Клуб посланика ПДП, поставила је на Другој сједници 14. марта 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

            Након што је формирана власт на нивоу БиХ да ли се планира да се на дневни ред стави рјешавање границе на Уни, као и наставак изградње обилазнице?

            Овакво стање, које годинама се не мијења, је један од разлога исељавања становништва из Костајнице.

ОДГОВОР:

Број: 21.01/052-196/23

Датум: 3.4.2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, д о с т а в љ а   се

Народни посланик Диана Чекић, Клуб посланика ПДП, на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 14. марта 2023. године, поставила је посланичко питање:

„Након што је формирана власт на нивоу БиХ, да ли се планира да се на дневни ред стави рјешавање границе на Уни, као и наставак изградње обилазнице?

Овакво стање које годинама се не мијења је један од разлога исељавања становништва из Костајнице.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи

                                                            О Д Г О В О Р

            У вези достављеног посланичког питања, обавјештавамо вас да је чланом 38. Законa о граничној контроли („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 53/09, 54/10, и 47/14), прописано разграничавање, обиљежавање и уређивање граничне линије. Тако је наведеним чланом Законa између осталог, прописано да Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, успоставља тијело које ће, заједно са надлежним тијелима сусједних држава, обављати послове разграничавања и утврђивања државне границе, те припрему за склапање међународних уговора о државној граници. То тијело представља Државну комисију за границу Босне Херцеговине (у даљем тексту: Комисија) основану Одлуком о оснивању Државне комисије за границу Босне Херцеговине коју је донио Савјет министара Босне и Херцеговине на приједлог Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине на сјединици одржаној 29.10.2020. године, а објављена је у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, број 77/20.

Том Одлуком је између осталог прописано да Комисија има девет (9) чланова, од којих су два (2) члана из Републике Српске за чије именовање је сагласност дала Влада Републике Српске, као и надлежност Комисије. Тако је чланом 5. наведене Одлуке прописано да је Комисија надлежна за: идентификацију границе са сусједним државама, сачињавање приједлога међудржавних уговора и других аката о граничној линији са сусједним државама, координацију са надлежним министарствима и органима управе на плану рјешавања послова из области државне границе, као и надзор над активностима утврђивања, обиљежавања и стабилизације граничне линије.

Имајући у виду одредбе наведених прописа, јасно произлази да је Државна комисија за границу Босне и Херцеговине као тијело формирано на основу тих прописа надлежна, између осталог и за рјешавање граничних спорова између Босне и Херцеговине и сусједних земаља, а самим тим и рјешавање граничног спора на ријеци Уни између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске.

 

 

Достављено:                                                                                                          ДИРЕКТОР

1. Наслову,

2. Архива.                                                                                                      Мр Драган Станковић

                                                               

                                                                                                             

 

14.03.2023

Име посланика:

Сазив: 
11