Narodni poslanik Diana Čekić Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Diana Čekić, Klub poslanika PDP, postavila je na Drugoj sjednici 14. marta 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

            Nakon što je formirana vlast na nivou BiH da li se planira da se na dnevni red stavi rješavanje granice na Uni, kao i nastavak izgradnje obilaznice?

            Ovakvo stanje, koje godinama se ne mijenja, je jedan od razloga iseljavanja stanovništva iz Kostajnice.

ODGOVOR:

Broj: 21.01/052-196/23

Datum: 3.4.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, d o s t a v lj a   se

Narodni poslanik Diana Čekić, Klub poslanika PDP, na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 14. marta 2023. godine, postavila je poslaničko pitanje:

„Nakon što je formirana vlast na nivou BiH, da li se planira da se na dnevni red stavi rješavanje granice na Uni, kao i nastavak izgradnje obilaznice?

Ovakvo stanje koje godinama se ne mijenja je jedan od razloga iseljavanja stanovništva iz Kostajnice.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći

                                                            O D G O V O R

            U vezi dostavljenog poslaničkog pitanja, obavještavamo vas da je članom 38. Zakona o graničnoj kontroli („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 53/09, 54/10, i 47/14), propisano razgraničavanje, obilježavanje i uređivanje granične linije. Tako je navedenim članom Zakona između ostalog, propisano da Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, uspostavlja tijelo koje će, zajedno sa nadležnim tijelima susjednih država, obavljati poslove razgraničavanja i utvrđivanja državne granice, te pripremu za sklapanje međunarodnih ugovora o državnoj granici. To tijelo predstavlja Državnu komisiju za granicu Bosne Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) osnovanu Odlukom o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne Hercegovine koju je donio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine na sjedinici održanoj 29.10.2020. godine, a objavljena je u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, broj 77/20.

Tom Odlukom je između ostalog propisano da Komisija ima devet (9) članova, od kojih su dva (2) člana iz Republike Srpske za čije imenovanje je saglasnost dala Vlada Republike Srpske, kao i nadležnost Komisije. Tako je članom 5. navedene Odluke propisano da je Komisija nadležna za: identifikaciju granice sa susjednim državama, sačinjavanje prijedloga međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama, koordinaciju sa nadležnim ministarstvima i organima uprave na planu rješavanja poslova iz oblasti državne granice, kao i nadzor nad aktivnostima utvrđivanja, obilježavanja i stabilizacije granične linije.

Imajući u vidu odredbe navedenih propisa, jasno proizlazi da je Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine kao tijelo formirano na osnovu tih propisa nadležna, između ostalog i za rješavanje graničnih sporova između Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, a samim tim i rješavanje graničnog spora na rijeci Uni između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

 

 

Dostavljeno:                                                                                                          DIREKTOR

1. Naslovu,

2. Arhiva.                                                                                                        Mr Dragan Stanković

                                                               

                                                                                                             

 

 

14.03.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11