Народни посланик Драган Галић Влади Републике Српске, Министарству породице, омладине и спорта

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 28. марта 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

- ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-МИНИСТАРСТВУ ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

               Клуб посланика ПДП тражи одговор од Министарства породице, омладине и спорта да одговори на питање у вези Савјета за демографску политику. Наиме, од 2004. године, када је на иницијативу ПДП основан Савјет за демографску политику Републике Српске као тијело Владе Републике Српске, од половине 2016. године, након истека мандата тадашњем саставу Савјета, више нема Савјета за демографску политику. Иако је Влада Републике Српске на 71. сједници 2016. године задужила тадашњи Савјет за демографску политику да у року три мјесеца утврди приједлог формирања новог Савјета, то се до данас није десило. Тадашњи Савјет за демографску политику је 19.5.2016. године утврдио концепт новог Савјета и путем ресорног Министарства породице, омладине и спорта исти упутио ка Влади. До данас Министарство по томе није урадило ништа. Имали смо прилику видјети нови приједлог Савјета по концепту који је почетком ове године основала Савјет и Република Србија. Такође, из извора запослених у Министарству породице, омладине и спорта добили смо информацију да је ресорно Министарство самоиницијативно мијењало концепт Савјета, а потом све даље активности до именовања блокирало. Куриозитет представља то да је управо ово министарство најрелевантније да подстиче ова рјешења и комплетну демографску политику. Данас када се налазимо у најтежој демографској ситуацији, ми се сусрећемо са невјероватним опструкцијама овог министарства. У прилог томе иде и чињеница да су све остале земље у окружењу, посебно Србија, најозбиљније приступиле овом стратешком питању. У прилогу имамо утврђен концепт новог Савјета од 19. 5. 2016. године упућен ка Влади на усвајање, али је све блокирано у Министарству породице, омладине и спорта. Предлажемо да овај сегмент најважнијег питања у Републици буде у надлежности Народне скупштине Републике Српске као највишег законодавног тијела. У прилогу је оригинални документ приједлога новог Савјета који смо добили од извора из Министарства породице, омладине и спорта.
ОДГОВОР:

Број: 20.05/011-154/17

Дана: 08.06.2017. године

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Генерални секретаријат

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање - доставља се

На 17. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 28, 29 и 30. марта  2017. године народни посланик Драган Галић – ПДП, поставио је посланичко питање које гласи, цитирано:

 “Клуб посланика ПДП тражи одговор од Министарства породице, омладине и спорта да одговори на питање у вези Савјета за демографску политику. Наиме, од 2004. године, када је на иницијативу ПДП основан Савјет за демографску политику Републике Српске као тијело Владе Републике Српске, од половине 2016. године, након истека мандата тадашњем саставу Савјета, више нема Савјета за демографску политику. Иако је Влада Републике Српске на 71. сједници 2016. године задужила тадашњи Савјет за демографску политику да у року од три мјесеца утврди приједлог формирања новог Савјета, то се до данас није десило. Тадашњи Савјет за демографску политику је 19.05.2016. године утврдио концепт новог Савјета и путем ресорног Министарства породице, омладине и спорта исти упутио ка Влади. До данас Министарство по томе није урадило ништа. Имали смо прилику видјети нови приједлог Савјета по концепту који је почетком ове године основала Савјет и Република Србија. Такође, из извора запослених у Министарству породице, омладине и спорта добили смо информацију да је ресорно Министарство самоиницијативно мијењало концепт Савјета, а потом све даље активности до именовања блокирало. Куриозитет представља то да је управо ово министарство најрелевантније да подстиче ова рјешења и комплетну демографску политику. Данас када се налазимо у најтежој демографској ситуацији, ми се сусрећемо са невјероватним опструкцијама овог министарства. У прилог томе иде и чињеница да су све остале земље у окружењу, посебно Србија, најозбиљније приступиле овом стратешком питању. У прилогу имамо утврђен концепт новог Савјета од 19.05.2016. године упућен ка Влади на усвајање, али је све блокирано у Министарству породице, омладине и спорта. Предлажемо да овај сегмент најважнијег питања у Републици буде у надлежности Народне скупштине Републике Српске као највишег законодавног тијела. У прилогу је оргинални документ приједлога новог Савјета који смо добили од извора из Министарства породице, омладине и спорта.“

У вези са постављеним посланичким питањем дајемо следећи одговор:

Први сазив Савјета за демографску политику Републике Српске формиран је 2004. године ("Службени гласник Републике Српске" број 60/04). Узимајући у обзир да су одређени број чланова савјета били министри по функцији формирањем нове владе у том периоду извршена је измјена ("Службени гласник Републике Српске" број 38/05). У овом периоду административно техничке послове за потребе савјета вршило је Министартво науке и технологије.

Други сазив савјета формиран је 2008. године ("Службени гласник Републике Српске" број 18/08). Административно-техничке послове за рад другог сазива савјета вршило је Министарство породице, омладине и спорта.

Формирању трећег сазива савјета претходила је одлука о формирању савјета ("Службени гласник Републике Српске" број 34/12). Трећи сазив је формиран 2012. године ("Службени гласник Републике Српске" број 62/12 и 101/12). Такође, административно-техничке послове за потребе трећег сазива вршило је Министарство породице, омладине и спорта.

На основу Закључка Владе Републике Српске број 04/1-012-2-997/16 од 26.04.2016. године, актуелни (трећи сазив савјета) предложио је концепт формирања новог сазива савјета.

Узимајући у обзир да је новим концептом предложено да одређени број чланова савјета буде из реда експерата (6 чланова), а други из реда институција по руководећој функцији (9 чланова), Министарство породице, омладине и спорта је поступило по истом и свим предложеним члановима упутило допис у којем је тражена сагласност поменутих особа за учешће у раду Савјета. Како није добило сагласност истих, Министарство породице, омладине и спорта није било у могућности упутити поменути материјал на Владу. Све ово говори у прилог чињеници, да концепт који је предложио тадашњи актуелни сазив Савјета, није спроводив у паркси, јер исти унапријед није технички усаглашен, већ је као такав био скуп добронамјерних идеја али непроводив у пракси.

У том смислу били смо принуђени вратити се на концепцију која је оперативно проводива, а то значи да најзначјаније институције Републике Српске за ову област, као и за цијело друштво представљају передставници истих. Министарство породице, омладине и спорта је уважавајући важећу  Одлука о формирању савјета ("Службени гласник Републике Српске" број 34/12), 31.03.2017. године упутило дописа на релевенатне адресе како би предложени субјекти доставили приједлог за чланове Савјета из својих институција. Ради се као је и наведено у самој одлуци, експертима из области демографије, статистике, здравства, просвјете и других области значајних за унапређење демографске политике. Министарство породице, омладине и спорта, је припремило Рјешење о именовању, које је усвојено на 126. сједници Владе Републике Српске одржаној 25.05.2017. године (“Службени гласник Републике Српске“ број 53/17). У наредном периоду очекује се заказивање конститутивне сједнице новог сазива Савјета за демографску политику Републике Српске, за мандатни период 2017-2021. година.

 

                                                                                                                        

 

Др Јасмина Давидовић

Достављено:

  1. Наслову
  2. Архиви

 

 

 

 

28.03.2017
Сазив: 
9