Народни посланик Драган Галић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 14. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Да ми доставите списак пчелара из удружења у Шековићима који су остварили подстицај у пчеларству за 2016. годину.

  1. Име и презиме,
  2. Број пријављених кошница,
  3. Остварен подстицај.

ОДГОВОР:

Број: 12.03.2-011-328/17

Датум, 12.07.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСК

Предмет: Одговор на посланичко питање

               Народни посланик Драган Галић (Клуб посланика ПДП-а) на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 14. јуна 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

               „Да ми доставите списак пчелара из удружења у Шековићима који су остварили подстицај у пчеларству за 2016. годину.

               1. Име и презиме,

               2. Број пријављених кошница,

               3. Остварен подстицај.“

               У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

               Средства аграрног буџета намијењена за развој пољопривреде и села исплаћују се корисницима подстицаја путем Агенције за аграрна плаћања кроз мјере које се дефинишу Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села који се сваке године доноси за текућу годину.

               Чланом 19. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2016. години (Службени гласник Републике Српске бр. 27/16, 63/16, 87/16 И 101/16), прописани су услови и начин за остваривање права на подстицајна средства за подршку пчеларској производњи.

Према плану расподјеле средстава за 2016. годину за подршку пчеларској производњи аграрним буџетом је предвиђено 401.832,00 КМ. Ова средства се распоређују корисницима подстицајних средстава према броју приспјелих захтјева и броју пчелињих друштава за које се тражи подстицај. У 2016. години подстицајна средства су обрачуната за 89 286 пчелињих друштава. Према пројекцији исплате износ премије по једном пчелињем друштву износио је 4,5 КМ.

               У 2016. години из општине Шековићи захтјев је поднијело шест пчелара, чланова удружења Матица. Ови пчелари су у потпуности испунили прописане услове правилника и на тај начин остварили право на новчана средства за подршку пчеларској производњи, која су им и исплаћена.

               У сљедећој табели достављамо списак пчелара из општине Шековићи, чланова удружења Матица, који су остварили право на подстицајна средства за узгој и производњу пчела, како је постављеним посланичким питањем тражено:

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

БРОЈ КОШНИЦА

ИЗНОС ПРЕМИЈЕ (КМ)

МИЛЕНКО ВАСИЛИЋ

52

234.00

ЖИВАН НОВЧИЋ

50

225.00

БОШКО БЕГОВИЋ

52

234.00

ДЕЈАН ВАСИЛИЋ

90

405.00

НЕЂО ПЕРУШИНОВИЋ

65

292.50

СЛОБОДАН ЧЕЛИЋ

52

234.00

УКУПНО

361

1,624.50

 

               Уједно вас обавјештавамо да се ови подаци објављују на сајту Владе Републике Српске  www.vladars.net, на страници Агенције за аграрна плаћања. Осим података о подршци пчеларској производњи, на овој страници се налазе и подаци о обрачунатој премији за све мјере и кориснике у Републици Српској.

 

                                                                                                                   М И Н И С Т А Р                                                              

                                                                                                         Проф. др Стево Мирјанић         

 

 

 

 

 

14.06.2017
Сазив: 
9