Народни посланик Драган Галић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 6. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

                Допуна посланичког питања (у прилогу).

                На основу доступних ми информација, тражим вашу провјеру, а онда и обавјештење, да је одузето ауто астон мартин регистровано у ПС Шековићи и регистровано са папирима осигуравајућег друштва са фалсификованим потписом и у ПС Шековићи и у осигуравајућем друштву. Фалсификован потпис власника Матић Владимира.

ОДГОВОР:

Број:      С/М –

Датум:   07.03.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ : Одговор на посланичко питање, доставља се,-

На Двадесет и трећој сједници Народне скупштине Републике Српске,одржаној 6, 7 и 8. фебруара 2018. године, народни посланик Драган Галић Министарству унутрашњих послова РС поставио је посланичко питање које гласи: "На основу доступних ми информација, тражим вашу провјеру,а онда и обавјештење, да је одузето возило Астон Мартин регистровано у ПС Шековићи и регистровано са папирима осигуравајућег друштва са фалсификованим потписом и у ПС Шековићи и у осигуравајућем друштву.Фалсификован потпис Митић Владимира."

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне Скупштине Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 31/11) дајемо следећи: 

О Д Г О В О Р

Предметно путничко возило марке Астон Мартин дана 08.02.2013. године регистровано је у ПС Шековићи на име тадашњег власника Војиновић Страхиња, ЈМБГ 0705980183487, настањен у Ул.Палих бораца бб, општина Шековићи, у чијем власништву је исто возило било до дана 10.04.2017.године. Тог дана сачињен је Уговор о комисионој продаји бр. 52/17, гдје се као купац појављује Митић Владимир из Бијељине, ЈМБГ 0704986180858 и продавац наведени Војиновић Страхиња из Шековића. Исто возило је први пут у БиХ регистровано у Бања Луци дана 04.04.2008. године и на име власника Савић Борислав, ЈМБГ 0701958100025, Бања Лука, Ул. Давида Штрпца бр.26, у чијем власништву је возило и било до продаје горе наведеном Војиновић Страхињи.

Дана 30.11.2017. године предметно возило је, на основу наредбе Основног суда у Бијељини, привремено одузето од Митић Владимира, а истог дана је, од стране Окружног тужилаштва Бијељина издата наредба за вјештачење идентификационих ознака на истом возилу. Такодје, у току је даљи рад по истом предмету, што се односи на наведено вјештачење, као и утврдјивање свих појединости око саобраћајне и друге документације на основу које је исто возило регистровано у Бања Луци, као и продаје и продуживања регистрације у ПС Шековићи и у ПУ Бијељина.

                С поштовањем,

                                                                                                                                                                 М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                              мр Драган Лукач

 

 

06.02.2018
Сазив: 
9