Народни посланик Драгомир Васић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

Народни посланик Драгомир Васић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Трећој сједници одржаној 15. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Када ће општина Зворник добити статус града?

ОДГОВОР:

Број : 10.3 -011-104/15

Дана: 5. мај 2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Драгомир Васић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Трећој  сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној  15. априла  2015. године сљедеће посланичко питање:

„Када ће општина Зворник добити статус града?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р                                                                                                                              

Народна скупштина Републике Српске на Четвртој посебној сједници, одржаној 28. децембра 2014. године, усвојила је Економску политику Републике Српске за 2015. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 119/14).

Један од програмских циљева дефинисаних Економском политиком Републике Српске за 2015. годину представља и Реформа јавног сектора. Економском политиком је дефинисано да ће се реформа јавног сектора, између осталог, заснивати и на принципу ефикасне јавне управе и локалне самоуправе. Наиме, Економска политика дефинише да ће се у оквиру наведене реформе у 2015. години приступити изради новог стратешког развојног документа који ће дефинисати правце развоја локалне самоуправе у Републици Српској у периоду 2016 - 2020. година. Визија развоја подразумијеваће успостављање вишетипског концепта локалне самоуправе, испитивање могућности за даљу функционалну децентрализацију, развијање механизама међуопштинске сарадње, те јачање улоге мјесних заједница у локалној самоуправи. Поред тога, приступиће се свеобухватној анализи територијалне организације Републике Српске, а нарочито имајући у виду резултате пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године и иницијативе за оснивање нових јединица локалне самоуправе.

Имајући у виду све горенаведено, у оквиру свеобухватне анализе територијалне организације Републике Српске, између осталог, приступиће се и разматрању услова за стицање статуса општине, односно града за јединице локалне самоуправе које испуњавају услове утврђене Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Законом о територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/09, 70/12 и 83/14).

С поштовањем,

 

                                                                                             М и н и с т а р

                                                                                              Лејла Решић

       

 

 

 

 

 

15.04.2015

Име посланика:

Сазив: 
9