Народни посланик Дражен Врховац Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Дражен Врховац, Клуб посланика СНДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 17. септембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Колико је Влада РС уложила у Град Приједор по основу стварања услова одбране Града од поплава за период од 2014. године (Влада РС, ресорна министарства, Агенција за воде, донатори (ако је познато) и др.)?

ОДГОВОР:

Број: 12.7-011-420/19

Датум: 24.10.2019.

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Дражен Врховац ( Клуб посланика СНСД) на Шестој сједници  Народне скупштине Републике Српске дана 17. септембра 2019. године поставио је сљедеће посланичко питање:

„Колико је Влада РС уложила у Град Приједор по основу стварања услова одбране Града од поплава за период од 2014. године (Влада РС, ресорна министарства, Агенција за воде, донатори (ако је познато) и др.)?“

                У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) а у вези са чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.31/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

               

 

ОДГОВОР

 

Влада РС је у одбрану од поплава град Приједора у периоду од 2014. по пројектима уложила:

 

ПРОЈЕКТИ ИЗ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

 

На територији Града Приједора наређена је реализација шест (6) пројекта по Наредбама Републичког штаба за ванредне ситуације, у укупном износу од  2.689.493,90  КМ (са ПДВ-ом).

- Подизање нивоа насипа канала Берек у дужини 380- Н. бр 29-3/14...................110.514,69 КМ

- Изградња насипа на ријеци Сани узводно од ушћа (десна обала  ријеке Сане) у дужини од 300 м-. Н. бр 26-1/14 и Н. бр 29-3/14........................................................................549.237,16 КМ

- Нивелисање (досипање) круне насипа на ријеци Гомјеници од моста до ушћа у дужини од 500 м- Н. бр 26-1/14 и Н. бр 29-3/14.........................................................................160.781,40 КМ

- Подизање постојећег насипа на десној обали Сане испод Жегерског моста- Н. бр 26-1/14 и Н. бр 29-3/14...............................................................................................................388.960,65 КМ

- Чишћење ријеке Милошевице  од 3 км-.Н. бр. 27-3/14  и  бр. 29-4/14...............170.000,00 КМ

- Изградња водоводног система „Црно Врело“-З.бр. 04 FS-414-688/15.............1.310.000,00 КМ

 

                                                                                         УКУПНО..................................2.689.493,90 КМ

 

 

 

 

ПРОЈЕКТИ ИЗ КРЕДИТА ЕИБ „Хитне  мјере  заштите  од   поплава  у   Републици  Српској“

 

Изградња парапетног зида на водотоку Сана – Гомјеница, Тукови, преко пута центра града у Приједору, а вриједност радова је 313.957,02 КМ. Радови завршени .

 

У току 2018. године урађено је неколико Главних пројеката и Идејних пројектних рјешења за заштиту Града Приједора од поплава. У оквиру Пројектног задатка дефинисан је обим радова и задаци за припрему Идејног рјешења и Главног пројекта “PM 899.1 Дренажни канали – плављење ријеке Сане у центру Приједора” за заштиту изворишта “Тукови – Матарушко поље” од сливних поплавних вода са падина брда Хамбарине и од великих вода ријеке Сане, који би био позициониран од ушћа ријеке Сане, па узводно дуж падина брда Хамбарине, на дужини од око 5,29 km.

 Урађена су идејна рјешења за:

• Унутрашњу одводњу у заштићеном подручју “Матарушко поље”, површине 765 hа на лијевој обали ријеке Сане и

• Уређење водног режима ријеке Сане од 2 km узводно од градског моста и низводно на дужини од око 8 km.

 

 На бази Идејних рјешења урађени су следећи Главни пројекти:

• PM 899.1a – Ободни канал, у дужини од 5,29 km;

• PM 899.1b – Канал уз ножицу постојећег насипа на ријеци Сани, на дужини од 0,58 km;

• PM 899.1c – Насип на лијевој обали ријеке Сане, у дужини од 2,29 km;

• PM 901 – Одржавање главног канала ријеке Гомјенице, у дужини од 17,00 km.

 

Тренутно се проводи процедура избора извођача на пројекту уређења ријеке Милошевице кроз град Приједор, коју проводи ЈУ „Воде Српске“, процијењене вриједности 2.800.000,00 КМ.

 

                                                                                                 М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                   

                                                                                                                                др Борис Пашалић

 

 

17.09.2019

Име посланика:

Сазив: 
10