Narodni poslanik Dražen Vrhovac Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dražen Vrhovac, Klub poslanika SNDS, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 17. septembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

                Koliko je Vlada RS uložila u Grad Prijedor po osnovu stvaranja uslova odbrane Grada od poplava za period od 2014. godine (Vlada RS, resorna ministarstva, Agencija za vode, donatori (ako je poznato) i dr.)?

ODGOVOR:

Broj: 12.7-011-420/19

Datum: 24.10.2019.

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Dražen Vrhovac ( Klub poslanika SNSD) na Šestoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske dana 17. septembra 2019. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko je Vlada RS uložila u Grad Prijedor po osnovu stvaranja uslova odbrane Grada od poplava za period od 2014. godine (Vlada RS, resorna ministarstva, Agencija za vode, donatori (ako je poznato) i dr.)?“

                U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) a u vezi sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

               

 

ODGOVOR

 

Vlada RS je u odbranu od poplava grad Prijedora u periodu od 2014. po projektima uložila:

 

PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI

 

Na teritoriji Grada Prijedora naređena je realizacija šest (6) projekta po Naredbama Republičkog štaba za vanredne situacije, u ukupnom iznosu od  2.689.493,90  KM (sa PDV-om).

- Podizanje nivoa nasipa kanala Berek u dužini 380- N. br 29-3/14...................110.514,69 KM

- Izgradnja nasipa na rijeci Sani uzvodno od ušća (desna obala  rijeke Sane) u dužini od 300 m-. N. br 26-1/14 i N. br 29-3/14........................................................................549.237,16 KM

- Nivelisanje (dosipanje) krune nasipa na rijeci Gomjenici od mosta do ušća u dužini od 500 m- N. br 26-1/14 i N. br 29-3/14.........................................................................160.781,40 KM

- Podizanje postojećeg nasipa na desnoj obali Sane ispod Žegerskog mosta- N. br 26-1/14 i N. br 29-3/14...............................................................................................................388.960,65 KM

- Čišćenje rijeke Miloševice  od 3 km-.N. br. 27-3/14  i  br. 29-4/14...............170.000,00 KM

- Izgradnja vodovodnog sistema „Crno Vrelo“-Z.br. 04 FS-414-688/15.............1.310.000,00 KM

 

                                                                                         UKUPNO..................................2.689.493,90 KM

 

 

 

 

PROJEKTI IZ KREDITA EIB „Hitne  mjere  zaštite  od   poplava  u   Republici  Srpskoj“

 

Izgradnja parapetnog zida na vodotoku Sana – Gomjenica, Tukovi, preko puta centra grada u Prijedoru, a vrijednost radova je 313.957,02 KM. Radovi završeni .

 

U toku 2018. godine urađeno je nekoliko Glavnih projekata i Idejnih projektnih rješenja za zaštitu Grada Prijedora od poplava. U okviru Projektnog zadatka definisan je obim radova i zadaci za pripremu Idejnog rješenja i Glavnog projekta “PM 899.1 Drenažni kanali – plavljenje rijeke Sane u centru Prijedora” za zaštitu izvorišta “Tukovi – Mataruško polje” od slivnih poplavnih voda sa padina brda Hambarine i od velikih voda rijeke Sane, koji bi bio pozicioniran od ušća rijeke Sane, pa uzvodno duž padina brda Hambarine, na dužini od oko 5,29 km.

 Urađena su idejna rješenja za:

• Unutrašnju odvodnju u zaštićenom području “Mataruško polje”, površine 765 ha na lijevoj obali rijeke Sane i

• Uređenje vodnog režima rijeke Sane od 2 km uzvodno od gradskog mosta i nizvodno na dužini od oko 8 km.

 

 Na bazi Idejnih rješenja urađeni su sledeći Glavni projekti:

• PM 899.1a – Obodni kanal, u dužini od 5,29 km;

• PM 899.1b – Kanal uz nožicu postojećeg nasipa na rijeci Sani, na dužini od 0,58 km;

• PM 899.1c – Nasip na lijevoj obali rijeke Sane, u dužini od 2,29 km;

• PM 901 – Održavanje glavnog kanala rijeke Gomjenice, u dužini od 17,00 km.

 

Trenutno se provodi procedura izbora izvođača na projektu uređenja rijeke Miloševice kroz grad Prijedor, koju provodi JU „Vode Srpske“, procijenjene vrijednosti 2.800.000,00 KM.

 

                                                                                                 M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                   

                                                                                                                                dr Boris Pašalić

 

 

 

17.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10