Народни посланик Драшко Станивуковић Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице 27. јануара 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

 

               Да ли је стамбено – пословни комплекс у Улици Првог крајишког корпуса (преко пута паркинга Народне скупштине) власника Миле Радишића има грађевинску дозволу?

               Који је број дозволе и када је издана? Да ли су ријешени имовинско – правни односи, те уколико нису, по којем основу је издана дозвола за грађење (уколико је издана)?

 

ОДГОВОР:

Број: 15.03-011-13/20  

Датум: 05.02.2020.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Овом Министарству дана 31.01.2020. године, путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске, уз допис број: 04.2-011-11/20 од 29.01.2020. године, достављено je посланичко питање народног посланика Драшка Станивуковића, Клуб посланика ПДП.

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 27. јануара 2020.године поставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију сљедеће посланичко питање:

„Да ли стамбено – пословни комплекс у Улици Првог крајишког корпуса (преко пута паркинга Народне скупштине) власника Миле Радишића има грађевинску дозволу?

Који је број дозволе и када је издана? Да ли су ријешени имовинско – правни односи, те уколико нису, по којем основу је издана дозвола за грађење (уколико је издана)?“

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и са чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

               Инвеститору „Grand trade“ д.о.о. Бања Лука издате су од стране овог министарства грађевинске дозволе за објекте пословно-стамбеног комплекса који су изграђени и који се граде у Бањој Луци, на углу улица Вука Караџића и Првог крајишког корпуса, на земљишту  означеном као к.ч. бр. 1764/1 Бања Лука 7 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 73/103 к.о. Бања Лука (стари премјер), а за завршени објекат инвеститор посједује и употребну дозволу.

На захтјев инвеститора „Grand trade“ д.о.о. Бања Лука до сада је донесено шест  рјешења којима су  издате грађевинске дозволе за грађење појединих објеката  у оквиру предметног пословно-стамбеног комплекса  и то:

  • дјелимично рјешење бр. 15.03-361-195/12 од 30.12.2019. године,
  • рјешење број 15.03-361-195/12 од 27.12.2019. године,
  • дјелимично рјешење број 15.03-360-139/18 од 09.10.2018. године,
  • дјелимично рјешење број 15.03-360-141/18 од 12.12.2018. године,
  • дјелимичмо рјешење број 15.03-360-141/18 од 11.01.2019. године и
  • рјешење број 03-360-141/18 од 07.07.2019. године.

Рјешење од 27.12.2019. године и рјешење од 30.12.2019. године донесена су у поновном поступку, у поступању овог министарства по пресудама Окружног суда донесеним након што су радови изведени на основу дјелимичног рјешења број 15.03-361-195/12 од 03.05.2012. године и рјешења број 15.03-361-195/12 од 12.04.2013. године, која су била правоснажна, а која су поништена поводом ванредног правног средства – захтјева за ванредно преиспитивање судске одлуке.

На предметном грађевинском земљишту су ријешени имовинско-правни односи, што је утврђено на основу земљишнокњижног изватка бр. ЗК улошка 13389 к.о. Бања Лука, из којег произилази да је на к.ч. бр. 73/103 укњижено право својине у корист инвеститора са 1/1 дијела и Посједовног листа – препис број 4243/10 к.о. Бања Лука 7 од 22.3.2012. године, из којег произилази да је инвеститор посједник на земљишту означеном као к.ч. бр. 1764/1 са 1/1 дијела.

              

Прилог: - Jедан примјерак латиничан,                                                              

  - два примјерка ћирилична;                                                                МИНИСТАР

                 -  CD (WОRD 2003)                                                                                    

                                                                                                                                     Сребренка Голић        

27.01.2020

Име посланика:

Сазив: 
10