Народни посланик Драшко Станивуковић Министарству привреде и предузетништва, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице 12. фебруара 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

               За колико година радници Космоса немају плаћене порезе и доприносе? Колики је број запослених био у 2017., 2018., и 2019. години?

               У чијој је сада надлежности Космос, Министарства привреде и предузетништва или Министарства енергетике и рударства?

               Када им је посљедњи пут исплаћена плата (на датум одговарања питања)?

               Од дуга који има Космос према радницима и обавеза колико је истих испоштовано'? Од 36 мјесечних плата, колико је исплаћено?

 

ОДГОВОР:

Број: 05.06/011-82-1/20

Датум: 7.4.2020. године

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

                                                                                                                     

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице Народне скупштине, 12. фебруара 2020. године, сљедеће посланичко питање:

 

„1. За колико година радници Космоса немају плаћене порезе и доприносе?

 2.  Колики је број запослених био у 2017. 2018. и и 2019. години?

 3. У чијој је сада надлежности Космос, Mинистарства привреде и предузетништва или Mинистарства енергетике и рударства?

4.  Када им је последњи пут исплаћена плата (на датум одговрања питања)?

5. Од дуга који има Космос према радницима и обавеза, колико је истих испоштовано? Од 36 рата мјесечних плата, колико их је исплаћено?“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чл. 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), након прибављања тражених података од привредног друштва Косомос а.д. Бања Лука, Министарство енергетике и рударства даје сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

 

  1. Радницима „Космос“ а.д. Бања Лука нису уплаћени доприноси за период од 2008. до 2017. године.

Овај дуг је обухваћен Рјешењем Окружног привредног суда Бања Лука, од 28.2.2017. године, којим је усвојен план финансијског и оперативног реструктуирања. Наиме, Окружни привредни суд Бања Лука је над привредним друштвом „Космос“ а.д. Бања Лука крајем 2016. године покренуо процес оперативног и финансијског реструктуирања, који подразумијева утврђивање свих обавеза по плану реструктуирања као и начин и динамику њиховог извршења.

Укупан износ признатих потраживања на дан отварања процеса реструктуирања износи 24.695.778 КМ, од чега обавезе према Пореској управи Републике Српске са фондовима износе 15.707.188,00 КМ, према запосленим радницима 4.134.253,00 КМ, док остатак чине обавезе према Инвестиционо - развојној банци Републике Српске, добављачима и комуналним предузећима. Ануитетним планом је дефинисана динимика и начин измирења обавеза, а исти је одређен на 13 година.

У структури обавеза према Пореској управи једну трећину обавеза чине обавезе према фонду ПИО Републике Српске, а то су и обавезе уплате доприноса за  запослене раднике за период 2008. до 2017. година. Планом реструктуирања такође је дефинисано да по стицању права на пензију сваког запосленог, истом се појединачно уплаћују наведене обавезе. Привредно друштво Космос извршава овај план и свим запосленим радницима који су стекли право на пензију су измирене обавезе.

 

  1. Што се тиче броја запослених по годинама, „Космос“ а.д. Бањалука је 2017. године имао 185 радника, 2018. године 176 радника и 2019. године 158 радника. Смањење броја запослених је превасходно посљедица одласка радника у пензију, али и флуктуације радника по другим основама.

 

  1. Привредно друштво „Космос“ а.д. Бања Лука је тренутно у надлежности Министарства енергетике и рударства.

 

  1. Лична примања запосленим радницима се исплаћују у складу са законом, а последња плата је исплаћена 25.3.2020. године за мјесец фебруар 2020. године.

 

  1. Од укупних обавеза према запосленим радницима из претходног периода, које су обухваћене планом реструктуирања у укупном износу од 4.132.253,00 КМ, до сада је исплаћено укупно 2.562.803,00 КМ. Радницима који су били сагласни са планом реструктуирања, од укупно 36 рата исплаћено је по 10 рата, док су несагласним радницима исплаћене по 22 рате.

 

 

                                                                                                                                                           МИНИСТАР

 

                                                                                                                                                       Петар Ђокић 

 

 

        Достављено:

  1. Наслову,
  2. а/а.

 

12.02.2020

Име посланика:

Сазив: 
10