Народни посланик Драшко Станивуковић Министарству рада и борачко - инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је између два наставка Десете сједнице 19. јуна 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ           

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Мјештани у бањалучком насељу Шарговац, Дракулићка улица, који живе у борачким зградама, имају проблем са књижењем имовине и станова у којима живе.

               Да ли је надлежно Министарство упознато са ситуацијом око борачких и избјегличких станова и кућа у овом дијелу Града?

               Да ли је у плану рјешавање имовинских односа од стране надлежног Министарства?

ОДГОВОР:

                       Број: 16-03/2.2.1- 011-10/20

     Дана: 30. 06. 2020. године

    НАРОДНА СКУПШТИНА

    РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање,-

Народни посланик Драшко Станивуковић, Клуб посланика ПДП, поставио је између два наставка Десете редовне сједнице  Народне скупштине Републике Српске, 19. јуна 2020. године сљедеће посланичко питање:                                            

        Мјештани у бањалучком насељу Шарговац, Дракулићка улица, који живе у борачким зградама, имају проблем са књижењем имовине и станова у којима живе. Да ли је надлежно Министарство упознато са ситуацијом око борачких и избјегличких станова и кућа у овом дијелу Града? Да ли је у плану рјешавање имовинских односа од стране надлежног Министарства?

О Д Г О В О Р

Влада Републике Српске је Одлуком о преносу права управљања и располагања на стамбеним јединицама број: 04/1-012-2819/11 од 8. децембра 2011. године („Службени гласник Републике Српске“ број 129/11) и Одлуком о допуни Одлуке о преносу права располагања број: 04/1-012-332/15 од 19. фебруара 2015. године, („Службени гласник Републике Српске“ број 15/15), теОдлуком о измјени одлуке о преносу права располагања и коришћења на стамбеним јединицама број: 04/1-012-884/17 од 06. априла 2017. године, („Службени гласник Републике Српске“ број 39/17) пренијела предметне стамбене јединице са Министарства рада и борачко инвалидске заштите на Град Бањалуку.

Град Бањалука је прихватио наведени пренос уговором о преносу права располагања и кориштења на некретнинама број: 16-01-372-90-4/12 од 12. априла 2012. године и анексом уговора број: 16-372-69-11/15од 21.12.2017. године.

               Наведеним уговорима, Град Бањалука се обавезао да са лицима која су у посједу некретнина, закључи уговоре о закупу стамбених јединица, те проведe даљи поступак у складу са законским одредбама које регулишу питања закупа и откупа стамбених јединица у државној својини.

               Министарство рада и борачко-инвалидске заштите није надлежно за рјешавање питања имовинских односа.

                                                                                                                                                   М И Н И С Т А Р                                                                                                                                                                                               Душко Милуновић

19.06.2020

Име посланика:

Сазив: 
10