Народни посланик Златко Максимовић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Златко Максимовић, самостални посланик, поставио је на Двадесет четвртој сједници одржаној 27. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

На прошлој сједници сам моје питање хтио да поставим минстру саобраћаја и веза, није био, пошто га нема ни данас, ја ћу поставити питање, јер не знам да ли ће бити на следећој или ће бити питања премијерки, Влади, па можда неко зна одговор на ово питање.

Значи, питање је слично које сам поставио прије годину дана, за гранични прелаз у Бијељини, између Црњелова и Амене са друге стране у дужини постоји пут у дужини од 3,5 километра који није асфалтиран и мислим да је то једини гранични прелаз у БиХ до кога нема асфалтираног пута. Прошли пут сам добио одговор у смсилу да ће се радити нешто по том питању и вјероватно прије годину дана, вјероватно асфалтирати, питање гласи:

Докле се стигло до афалтирања пута према наведеном граничном прелазу?

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-649/16

Датум: 24.04.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Златко Максимовић на 24. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 27, 28. и 29. марта 2018. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„На прошлој сједници сам моје питање хтио да поставим министру саобраћаја и веза, није био, пошто га нема ни данас, ја ћу поставити питање, јер не знам хоће ли бити на сљедећој или ће бити питања премијерки, Влади, па можда неко зна одговор на ово питање.

Значи, питање је слично које сам поставио прије годину дана, за гранични прелаз у Бијељини, између Црњелова и Јамене са друге стране у дужини постоји пут у дужини од 3,5 километара који није асфалтиран и мислим да је то једини гранични прелаз у БиХ до ког нема асфалтираног пута. Прошли пут сам добио одговор у смислу да ће ре радити нешто по том питању и вјероватно прије годину дана, вјероватно асфалтирати, питање гласи:

Докле се стигло до асфалтирања пута према наведеном граничном прелазу?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Путни правац између Црњелова и мјеста Јамена у Републици Србији није категоризован као магистрални, а ни као регионални путни правац, те није у надлежности управљача магистралном и регионалном путном мрежом у Републици Српској.

На основу члана 16. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ број 89/13) управљање и повјеравање послова грађења, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима врши надлежни орган јединице локалне самоуправе.

 

С поштовањем,                   

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

 

 

27.03.2018
Сазив: 
9