Narodni poslanik Zlatko Maksimović Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zlatko Maksimović, samostalni poslanik, postavio je na Dvadeset četvrtoj sjednici održanoj 27. marta 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Na prošloj sjednici sam moje pitanje htio da postavim minstru saobraćaja i veza, nije bio, pošto ga nema ni danas, ja ću postaviti pitanje, jer ne znam da li će biti na sledećoj ili će biti pitanja premijerki, Vladi, pa možda neko zna odgovor na ovo pitanje.

Znači, pitanje je slično koje sam postavio prije godinu dana, za granični prelaz u Bijeljini, između Crnjelova i Amene sa druge strane u dužini postoji put u dužini od 3,5 kilometra koji nije asfaltiran i mislim da je to jedini granični prelaz u BiH do koga nema asfaltiranog puta. Prošli put sam dobio odgovor u smsilu da će se raditi nešto po tom pitanju i vjerovatno prije godinu dana, vjerovatno asfaltirati, pitanje glasi:

Dokle se stiglo do afaltiranja puta prema navedenom graničnom prelazu?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-649/16

Datum: 24.04.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Zlatko Maksimović na 24. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 27, 28. i 29. marta 2018. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Na prošloj sjednici sam moje pitanje htio da postavim ministru saobraćaja i veza, nije bio, pošto ga nema ni danas, ja ću postaviti pitanje, jer ne znam hoće li biti na sljedećoj ili će biti pitanja premijerki, Vladi, pa možda neko zna odgovor na ovo pitanje.

Znači, pitanje je slično koje sam postavio prije godinu dana, za granični prelaz u Bijeljini, između Crnjelova i Jamene sa druge strane u dužini postoji put u dužini od 3,5 kilometara koji nije asfaltiran i mislim da je to jedini granični prelaz u BiH do kog nema asfaltiranog puta. Prošli put sam dobio odgovor u smislu da će re raditi nešto po tom pitanju i vjerovatno prije godinu dana, vjerovatno asfaltirati, pitanje glasi:

Dokle se stiglo do asfaltiranja puta prema navedenom graničnom prelazu?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Putni pravac između Crnjelova i mjesta Jamena u Republici Srbiji nije kategorizovan kao magistralni, a ni kao regionalni putni pravac, te nije u nadležnosti upravljača magistralnom i regionalnom putnom mrežom u Republici Srpskoj.

Na osnovu člana 16. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 89/13) upravljanje i povjeravanje poslova građenja, rekonstrukcije, rehabilitacije, održavanja i zaštite lokalnih puteva, ulica u naselju i putnih objekata na njima vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

 

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

27.03.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9