Народни посланик Зоран Видић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 31. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Каква ће бити категоризација граничног прелаза у Броду након изградње и отварања моста и граничног прелаза у Свилају?

                Имајући у виду да ове надлежности има БиХ ниво власти, молим Вас да тражите одговор од надлежних.

ДОПУНА ОДГОВОРА:

Број:13.03/011-248/19

Датум:28.03.2019.године

НАРОДНА СКУПШТИНАРЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:Одговор на посланичко питање

Народни посланик Зоран Видић, на другој сједници Народне скупштине Републике Српске,одржаној 29, 30. и 31.01.2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Каква ће бити категоризација граничног прелаза у Броду након изградње и отварања моста и граничног прелаза у Свилају?

Имајући у виду да ове надлежности има БиХ нови власти, молим Вас да тражите одговор о надлежних.“

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11и 34/17), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство саобраћаја и веза је сходно члану 54. ЗУП прослиједило питање народног посланика Зорана Видића, на надлежно рјешавање, Министарству безбједности.

У прилогу овог акта доставља се одговор Министарства безбједности БиХ број 01-6-04-6-17653/19 од 19.03.2019. године.

С поштовањем,

                                                                                              М И Н И С Т А Р

Неђо Трнинић

 

ОДГОВОР МИНИСТАРСТВА БЕЗБЈЕДНОСТИ БиХ:

Број:01-6-04-6-17653/19

Датум: 19.03.2019. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Н/р генералног секретара Владе

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се,-

Веза: Акт Владе Републике Српске број: 04.2-011-44/19 од 07.02.2019. године и акт Министарства саобраћаја и веза РС број: 13.03/011-248/19 од 22.02.2019. године

                У прилогу акта упућујемо Вам одговор на посланичко питање ЗОРАНА ВИДИЋА, народног посланика у Народној скупштини Републике Српске, које је у писаном облику постављено на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29, 30. и 31. јануара 2019. године, а упућено је, путем Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, Министарству безбједности Босне и Херцеговине.

                С поштовањем,

                                                                                                                                   МИНИСТАР

                                                                                                                                Драган Мектић

Прилог:

-одговор на посланичко питање

Достављено:

-наслову

а/а

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ:

Каква ће бити категоризација граничног прелаза у Броду након изградње и отварања моста и граничног прелаза у Свилају?

ОДГОВОР

Важећим Уговором између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о граничним прелазима потписаним 2013. године, гранични прелаз Брод – Славнонски Брод има статус граничног прелаза за међународни саобраћај путника и робе.

Надлежни органи БиХ су у протеклом периоду покренули иницијативу за отпочињање поступка преговора за закључивање Уговора о измјенама и допунама Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о граничним прелазима, којом у овом тренутку није предвиђена промјена статуса, односно категоризације граничног прелаза Брод – Славонски Брод.

Такођер, вођењем преговора и закључивањем Уговора о измјенама и допунама Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о граничним прелазима, између осталог ће бити дефинисана и категоризација новог граничног прелаза у Свилају.

 

31.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10