Народни посланик Зоран Видић Министарству енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на Једанаестој сједници, одржаној 21. јула 2020. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

 

МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

               27.11.2019. године прошле године министар енергетике је изјавио да ће  производња у Рафинерији у Броду бити настављена половином 2020. године,  кад се 12 подјели са 2 то дође 6. Ево прође 6 мјесеци, а  од производње ништа, а видим  и чујем ових дана да се најављује наставак производње за  крај 2020.

Колико можете потврдити истинитост тих тврдњи?

ОДГОВОР:

Број: 05.06/011-234 -1/20

Датум: 30.07.2020. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

                                                                                                                     

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС-а, поставио је на Једанаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. и 22. јула 2020. године, сљедеће посланичко питање:

„27.11.2019. године прошле године министар енергетике је изјавио да ће производња у Рафинерији у Броду бити настављена половиним 2020. године, кад се 12 подјели са 2 то дође 6. Ево прође 6 мјесеци, а од производње ништа, а видим и чујем ових дана да се најављује наставак производње за крај 2020. Колико можете потврдити истинитост тих тврдњи“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 66/20), дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

Након окончаног поступка приватизације предузећа нафтне индустрије у које спада и акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“ из Брода (у даљем тексту: Рафинерија нафте) већински власник је руска компанија „Зарубежњефт“ из Москве, тако да ово министарство не располаже са детаљним информацијама  о пословној политици и одлукама тог друштва, нити  постоји обавеза власника да нас о истом обавјештава.

На основу информације из Рафинерије нафте, a према њиховој изјави,  почетак прераде сирове нафте и производња нафтних деривата у  Рафинерији нафте везана је за пројекат гасификације овог привредног друштва, чија реализација је планирана до краја 2020. године. Завршетак радова на монтажи цјевовода планиранa је до краја ове године, а дистрибуција гаса у Рафинерији нафте повећаће флексибилност и ефикасност рада рафинерије, умањиће међусобну зависност производних јединица и резултоваће умањењем трошкова производње нафтних деривата. С тим у вези, након гасификације и обезбјеђења природног гаса за потребе производње нафтних деривата  планира се почетак производње нафтних деривата у Рафинерији нафте. Имајући у виду горе наведено, Министарство енергетике и рударства не располаже о тачном датуму почетка производње нафтних деривата.

Достављено:                                                                                                              МИНИСТАР

  1. Наслову,                                                                                              Петар Ђокић
  2. а/а.
21.07.2020

Име посланика:

Сазив: 
10