Narodni poslanik Zoran Vidić Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS, postavio je na Jedanaestoj sjednici, održanoj 21. jula 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

               27.11.2019. godine prošle godine ministar energetike je izjavio da će  proizvodnja u Rafineriji u Brodu biti nastavljena polovinom 2020. godine,  kad se 12 podjeli sa 2 to dođe 6. Evo prođe 6 mjeseci, a  od proizvodnje ništa, a vidim  i čujem ovih dana da se najavljuje nastavak proizvodnje za  kraj 2020.

Koliko možete potvrditi istinitost tih tvrdnji?

ODGOVOR:

Broj: 05.06/011-234 -1/20

Datum: 30.07.2020. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

                                                                                                                     

Narodni poslanik Zoran Vidić, Klub poslanika SDS-a, postavio je na Jedanaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21. i 22. jula 2020. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„27.11.2019. godine prošle godine ministar energetike je izjavio da će proizvodnja u Rafineriji u Brodu biti nastavljena polovinim 2020. godine, kad se 12 podjeli sa 2 to dođe 6. Evo prođe 6 mjeseci, a od proizvodnje ništa, a vidim i čujem ovih dana da se najavljuje nastavak proizvodnje za kraj 2020. Koliko možete potvrditi istinitost tih tvrdnji“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/20), dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

Nakon okončanog postupka privatizacije preduzeća naftne industrije u koje spada i akcionarsko društvo „Rafinerija nafte Brod“ iz Broda (u daljem tekstu: Rafinerija nafte) većinski vlasnik je ruska kompanija „Zarubežnjeft“ iz Moskve, tako da ovo ministarstvo ne raspolaže sa detaljnim informacijama  o poslovnoj politici i odlukama tog društva, niti  postoji obaveza vlasnika da nas o istom obavještava.

Na osnovu informacije iz Rafinerije nafte, a prema njihovoj izjavi,  početak prerade sirove nafte i proizvodnja naftnih derivata u  Rafineriji nafte vezana je za projekat gasifikacije ovog privrednog društva, čija realizacija je planirana do kraja 2020. godine. Završetak radova na montaži cjevovoda planirana je do kraja ove godine, a distribucija gasa u Rafineriji nafte povećaće fleksibilnost i efikasnost rada rafinerije, umanjiće međusobnu zavisnost proizvodnih jedinica i rezultovaće umanjenjem troškova proizvodnje naftnih derivata. S tim u vezi, nakon gasifikacije i obezbjeđenja prirodnog gasa za potrebe proizvodnje naftnih derivata  planira se početak proizvodnje naftnih derivata u Rafineriji nafte. Imajući u vidu gore navedeno, Ministarstvo energetike i rudarstva ne raspolaže o tačnom datumu početka proizvodnje naftnih derivata.

Dostavljeno:                                                                                                              MINISTAR

  1. Naslovu,                                                                                              Petar Đokić
  2. a/a.

 

21.07.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10