Народни посланик Зоран Видић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 31. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

 

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

                Постоји ли правилник о садржају и начину вођења катастра пчелиње паше?

                Ако не постоји, када ће бити донесен?

ОДГОВОР:

Број: 12.03.02-011-59/19

Датум: 15.02.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

   РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање,

 

Народни посланик Зоран Видић (Клуб посланика СДС) на 2. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 31.  јануара 2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

                „Постоји ли правилник о садржају и начину вођења катастра пчелиње паше? Ако не постоји, када ће бити донесен?“

У складу са чланом 79. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број 123/18), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске,“ број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Правилник о садржају и начину вођења катастра пчелиње паше није донесен сходно члану 16. Закона о пчеластву („Службени гласник Републике Српске,“ број 52/10). Наиме, Катастар пчелиње паше успоставља и води надлежни орган за пољопривреду  јединице локалне самоуправе,  а Министарство  обједињава податке Катастра за подручје цијеле Републике Српске. Како надлежни органи за пољопривреду јединица локалне самоуправе нису донијели наведени катастар, због финансијских разлога, доношење наведеног правилника од стране Министарства није било могуће јер се истим прописује обједињавање прикупљених података надлежних органа у јединицама локалних самоуправа. Дакле, ради се о Катастру чија изради подразумјева ангажовање значајних финансијских средстава која локалне самоуправе нису у могућности саме обезбиједити без подршке одређених фондова, каква је била пракса у окружењу. И поред свих напора Министарства да се обезбиједе потребна средстава из наведених извора, сматрамо да овај Правилник може бити актуелан тек у 2020. години, када се планирају обезбиједити новчана средства за успостављање Катастра.

                                                                                                            М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                  Др Борис Пашалић

31.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10